14/02/2021 - 10:48

Hải quân Ấn Độ tập trận quy mô lớn ở Ấn Độ Dương

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hải quân Ấn Độ đang tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều tàu chiến, tàu ngầm và máy bay, trên một vùng rộng lớn ở Ấn Độ Dương, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này trong một kịch bản đa chiều phức tạp gắn với môi trường địa chiến lược hiện nay.

Cuộc tập trận “Sẵn sàng tác chiến cấp độ chiến trường” (TROPEX) diễn ra 2 năm/lần nhằm đánh giá khả năng tấn công, phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia của Hải quân Ấn Độ trong lĩnh vực hàng hải, bên cạnh việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương. Trong một tuyên bố, Hải quân Ấn Độ nhấn mạnh: "cuộc tập trận lớn nhất của Hải quân Ấn Độ, TROPEX 21, hiện đang diễn ra với sự tham gia của tất cả các đơn vị tác chiến của Hải quân bao gồm tàu chiến, tàu ngầm, máy bay cũng như các đơn vị của Lục quân, Không quân và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ”.

Cuộc tập trận TROPEX 21 bắt đầu từ tháng 1 và giai đoạn cao điểm sẽ là tuần thứ ba của tháng 2.

Huy Lê

Chia sẻ bài viết