03/04/2008 - 09:15

Các đảng đối lập ở Malaysia thành lập liên minh

(TTXVN)- Ba đảng đối lập ở Malaysia ngày 1-4 chính thức thành lập liên minh, mang tên “Pakatan Rakyat” (Mặt trận Nhân dân) trong nỗ lực giành quyền đứng ra lãnh đạo đất nước. Liên minh Mặt trận Nhân dân gồm các đảng Công lý Nhân dân (PKR), Hành động Dân chủ (DAP) và đảng Hồi giáo Toàn Malaysia (PAS), chiếm tổng cộng 82 trong tổng số 222 ghế tại Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8-3.

Liên minh này không có thủ lĩnh, ba đảng PKR, DAP và PAS là các đối tác bình đẳng. Các chủ tịch của ba đảng trên tuyên bố sẽ cùng hành động trên một nền tảng cương lĩnh chung, vì những mục tiêu chung là thúc đẩy cải cách trên cơ sở tôn trọng các quyền cơ bản của con người, tôn trọng pháp luật, phát triển kinh tế và chống tham nhũng. Phe đối lập hy vọng liên minh của họ ra đời sẽ chấm dứt được những căng thẳng sắc tộc nổi lên gần đây.

Sự ra đời của liên minh này báo hiệu thời kỳ khó khăn của Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi. Bên cạnh đó, bản thân ông Badawi cũng đang đứng trước những khó khăn xuất phát từ nội bộ liên minh cầm quyền.

Chia sẻ bài viết