11/05/2020 - 15:34

ចែក​ចាយ​អង្ករ​៥​តោន​ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ រង​ផលប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ Covid-១​៩​

(សុក​ត្រាំង​) - គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោធា​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ចំ​ណុះ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ និង​សប្បុរ​ស​ជន​ បាន​ចែក​ចាយ​អង្ករ​ចំ​នួន​៥​តោន​ ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ក្រី​ក្រ២​៦​៤​គ្រួ​សារ​ ដែល​រង​ផលប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ Covid-១​៩​ នៅ​លើភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​នានា​ ដូច​៖ ថា​ញ់ថើយ​អា​ង​ ថាញ់ថើយ​ធ្វឹង​ លីវ​ទូ ដាយអឹង២​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​លិចហោយ​ទឿង និង​ឃុំ​លិចហោយ​ទឿង។​

វរសេនី​យ៍ឯក​បម្រុង​ ឌាំងថា​ញ់ឡឹម​ មេបញ្ជា​ការ​នៃ​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោធា​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ

ជូន​អង្ករ​ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ។​

 ​ សប្បុរ​ស​ជន​ជូន​អង្ករ​ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​វរសេនី​យ៍ឯក​បម្រុង​ ឌាំងថា​ញ់ឡឹម​ មេបញ្ជា​ការ​នៃ​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោធា​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ចំ​នួន​អង្ករ​ខាង​លើ បាន​ដកចេញ​ពីមូល​និធិប​ង្កបង្កើន​ផលរបស់​អង្គ​ភាព​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ចលនា​បន្ថែម​ពីអា​ជីវកម្ម​ឯក​ជន​ យ៉ូថា​ញ់ឡឹម​  អា​ជីវកម្ម​ឯក​ជន​ង្វៀន​ថា​ញ់ឡឹម​ និង​សិល្បករ​ អ្នក​ចម្រៀង​ ផាមមិញ​ល្វឹង​។​ នេះ​ជាសកម្ម​ភាព​មាន​អត្ថ​ន័យ​ជាក់​ស្តែង​ ឧប​ត្ថម្ភ​ទាន់​ពេល​ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្ររង​ផលប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ Covid-១​៩​ ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​ប្រ​ជា​ជន​ឆាប់​លំ​នឹង​ជីវភាព​៕​

                                    យ្វីអា​ញ់-វិមាន​

 

 

Chia sẻ bài viết