Thực phẩm đầu đời giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh

Những thực phẩm tiêu thụ lúc đầu đời rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện về trí não và thể chất của trẻ, cũng như giúp hình thành thói quen ăn uống lành mạnh về sau.