Chia sẻ:

Hành động vì trẻ em

Thời sự 31-05-2020

Theo thông lệ hằng năm, tháng 6 được chọn là Tháng hành động vì trẻ em. Trong tháng này, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, gia đình về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Thực hiện: Quốc Thái - Thu Sương- - Hoàng Thy

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI