24/10/2021 - 08:44

Tiếp tục gỡ khó cho các công trình Dự án 3 

Mới đây, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình thuộc Dự án 3. Qua đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình này, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chỉnh trang đô thị thành phố.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai.

Thúc tiến độ các công trình

Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ vùng lõi trung tâm của thành phố (các quận Ninh Kiều và Bình Thủy) trước rủi ro do ngập lụt, tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đô thị mới phát triển (các công trình giao thông trọng điểm), phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường năng lực của chính quyền thành phố trong việc quản lý rủi ro thiên tai.

Trong thời gian thành phố giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, nhà thầu vẫn duy trì thi công, đảm bảo tiến độ các hạng mục công trình dự án này. Khi trở về trạng thái bình thường mới, lãnh đạo thành phố đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại công trường, nhất là các trường hợp cụ thể còn vướng mặt bằng, công trình hạ tầng kỹ thuật điện.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: “Thời điểm này đã thuận lợi, nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hoàng Quốc Việt, tập trung thi công công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai. Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình”. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, di dời hạ tầng kỹ thuật điện, nhằm đảm bảo tiến độ thi công Khu tái định cư An Bình, công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai, đường Hoàng Quốc Việt.

Theo Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai gồm 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu CT3-PW-1.15 (đoạn Km0-Km1+695) đạt khoảng 52,61% (giá trị thực hiện trên công trường được 51,61 tỉ đồng); gói thầu CT3-PW-1.16 (đoạn Km1+883-Km4+197) và xây dựng cống ngăn triều rạch Phó Thọ, Cây Dừa đạt khoảng 43,76% (giá trị thực hiện trên công trường được hơn 105,22 tỉ đồng). Tiến độ công trình cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt đoạn từ km1+952-km3+461 (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường tỉnh 923) đã đạt 16,65% (giá trị thực hiện trên công trường được hơn 9,86 tỉ đồng).

Công trình trọng điểm xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918 gồm 3 gói thầu: xây dựng 4 cống (gói thầu CT3-PW-1.7), xây dựng đường đoạn từ đường Cách mạng Tháng 8 đến đường Võ Văn Kiệt (CT3-PW-2.5) và xây dựng đường đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến đường tỉnh 918 (CT3-PW-2.6). Trong đó, gói thầu xây dựng 4 cống đã thực hiện được 78 tỉ đồng, cơ bản hoàn thành. Ðối với các gói thầu xây dựng đường, tính đến trung tuần tháng 10-2021, gói thầu xây dựng đường đoạn từ đường Cách mạng Tháng 8 đến đường Võ Văn Kiệt (dài 1,82km) đã thực hiện được hơn 67,5 tỉ đồng (đã hoàn thành 45% khối lượng công trình), gói thầu xây dựng đường đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến đường tỉnh 918 (dài 3,5km) đã thực hiện được hơn 137,4 tỉ đồng (hoàn thành 51,43% khối lượng công trình).

Riêng công trình Khu tái định cư An Bình được đầu tư xây dựng nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình thuộc Dự án 3. Ông Ðoàn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết: Khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 diện tích khoảng 28ha, tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đạt khoảng 30%. Công trình này đang ưu tiên giải phóng mặt bằng phần 20ha (cơ bản đã được khoảng 19ha), đã thi công cơ bản hoàn chỉnh hạ tầng được 7ha (khoảng 306 nền), chuẩn bị tổ chức bốc thăm bố trí nền tái định cư cho các hộ dân đợt đầu tiên…

Gỡ vướng từng trường hợp 

Các công trình đang tập trung thi công, còn vướng mặt bằng của Dự án 3 gồm: đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918, cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai, đường Hoàng Quốc Việt, khu tái định cư An Bình… Trong đó, công trình xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918 đến trung tuần tháng 10-2021 đã bàn giao mặt bằng đạt 86%. Quận Bình Thủy, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ đang phối hợp chặt chẽ, tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng; nhất là ở vị trí gói thầu CT3-PW-2.5 còn vướng một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, sẽ tập trung giải quyết dứt điểm vào cuối tháng 11-2021 để tạo điều kiện thi công thông tuyến đường này.

Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ vị trí đường Xuân Thủy khu dân cư Hồng Phát đến đường tỉnh 923) dài 1,63km, đến nay đã chi trả được 63/235 hộ và 67 hộ bàn giao mặt bằng; bàn giao nhà thầu thi công được đoạn dài khoảng 1.100m, nhưng đoạn này chưa đủ biên giải phóng mặt bằng 23m và còn vướng một vài trường hợp. Công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai (đoạn km0-km1+695) đã có 173/225 hộ nhận tiền, 167 hộ bàn giao mặt bằng. Công trình khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 (diện tích 28,28ha), đã chi trả cho 382/514 hộ, 358 hộ bàn giao mặt bằng; dự án đang ưu tiên giải phóng mặt bằng phần 20ha và khu này còn vướng 35 hộ chưa bàn giao mặt bằng… Ngoài ra, một số công trình còn các công trình hạ tầng kỹ thuật, điện cần sớm di dời để phục vụ thi công các công trình được thuận lợi.

Công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Mới đây, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo một số sở, ngành thành phố đã đi kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các công trình thuộc Dự án 3 trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo cho các sở, ngành thành phố, địa phương tháo gỡ từng trường hợp còn vướng mặt bằng, công trình hạ tầng.

Ông Nguyễn Thực Hiện đã yêu cầu quận Ninh Kiều, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Trong đó, đường Hoàng Quốc Việt hoàn thành dứt điểm đoạn khoảng 1.000m vào ngày 20-11 tới, riêng kinh phí di dời hạ tầng kỹ thuật điện thì Sở Kế hoạch và Ðầu tư xem xét bố trí. Ðến ngày 20-11, công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai cũng hoàn thành dứt điểm, có mặt bằng phục vụ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 đến 20-12-2021 hoàn thành dứt điểm phần diện tích 20ha ưu tiên, diện tích còn lại 8ha cũng phải tập trung bồi thường tiếp theo. Quận Ninh Kiều, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm giao nền cho dân tại Khu tái định cư An Bình…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị quận Bình Thủy, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ, tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng công trình xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918. Ðối với những công trình thuộc Dự án 3 còn lại trên địa bàn Bình Thủy, các đơn vị cũng phải tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dân, sớm hoàn thành dứt điểm…

Kiểm tra 2 khu tái định cư Bình Thủy và Ninh Kiều, ông Nguyễn Thực Hiện cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình, sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình thuộc Dự án 3 và các công trình khác của thành phố. Khu tái định cư Bình Thủy 4,9ha, gồm 302 nền tái định cư và 11 nền khai thác; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã cơ bản (còn 2 trường hợp đang tập trung thực hiện), tiến độ công trình đã đạt khoảng 50%, dự kiến trong tháng 12-2021 sẽ có nền bố trí cho dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận. Còn công trình Khu tái định cư Ninh Kiều diện tích 9,6ha, với 519 nền tái định cư sau khi hoàn thành, dự án có 325 hộ bị ảnh hưởng, đã chi trả được cho 103 hộ, 60 hộ bàn giao mặt bằng (diện tích hơn 2,7ha). Hiện nay, công trình này đang được tập trung thi công phần diện tích 2,7ha đã có mặt bằng.

Bài, ảnh: ANH KHOA    

Chia sẻ bài viết