28/09/2021 - 10:30

5 nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trường học 

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 895/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành giáo dục năm học 2021-2022. Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Học sinh Trường THCS&THPT Trường Xuân, huyện Thới Lai học trực tuyến.

Học sinh Trường THCS&THPT Trường Xuân, huyện Thới Lai học trực tuyến.

Năm học 2021-2022, Bộ GD&ĐT có 5 nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, gồm: Tổ chức thực hiện các văn bản, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và các hoạt động hỗ trợ người học; thực hiện các hoạt động chuyên môn phòng, chống dịch bệnh trong trường học; phối hợp liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện Công văn số 3950/BGDĐT-TTr của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết