07/04/2024 - 15:13

Các chứng chỉ được xét miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2024 

(CT)-  Theo Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT (có hiệu lực từ ngày 22-4-2024), trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh sở hữu một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (bảng chứng chỉ đính kèm), sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Các chứng chỉ ngoại ngữ này phải có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi, mới đạt yêu cầu miễn thi ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra vào các ngày 26, 27, 28 và 29-6; với 5 bài thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Thí sinh là học sinh lớp 12 THPT phải dự thi 4 bài thi để xét tốt nghiệp THPT là: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội). Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và 1 trong 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên được đăng ký thi thêm Ngoại ngữ, nếu muốn sử dụng kết quả xét tuyển đại học.

Danh mục chứng chỉ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2024. 

Thí sinh Cần Thơ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: B.NG

B.NG

Chia sẻ bài viết