17/04/2024 - 22:59

Ðề nghị xem xét được thanh toán bảo hiểm y tế

Cử tri quận Ô Môn đề nghị xem xét trường hợp người bệnh khi khám bệnh vượt tuyến, có chỉ định phải nhập viện điều trị thì được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) như trường hợp cấp cứu. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14-4-2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và một trong các trường hợp cụ thể quy định tại Ðiều 4 Thông tư 36/2021/TT-BYT. Các bệnh viện tuyến huyện được chuyển người bệnh lên các bệnh viện tuyến thành phố (ngoại trừ trường hợp cấp cứu được chuyển đến bệnh viện gần nhất hoặc bệnh viện có khả năng điều trị). Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố được chuyển người bệnh đến các bệnh viện tuyến trung ương trong và ngoài TP Cần Thơ.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và xuất trình các giấy tờ quy định trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế hướng dẫn bổ sung một số bệnh viện tuyến thành phố đã triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao trên địa bàn thành phố. Ðề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT khi vượt khả năng điều trị hoặc tái khám sau phẫu thuật, thủ thuật các bệnh lý dưới đây, được chuyển tuyến đến các cơ sở y tế sau: Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận các bệnh lý thuộc lĩnh vực can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim, mạch máu ngoại biên, mạch máu não. Bệnh viện Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ tiếp nhận các trường hợp bệnh lý can thiệp như: can thiệp động mạch gan, can thiệp mạch vành, mạch máu ngoại biên, đặt máy tạo nhịp tim, can thiệp mạch máu não. Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận tất cả các bệnh lý thuộc lĩnh vực can thiệp tim mạch, đặt máy tạo nhịp tim, phẫu thuật tim và can thiệp mạch máu não. Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ tiếp nhận tất cả các bệnh lý thuộc lĩnh vực can thiệp tim mạch, đặt máy tạo nhịp tim.

 

Chia sẻ bài viết