01/04/2024 - 08:40

Ðẩy mạnh phát triển đảng viên 

Các cấp ủy đảng TP Cần Thơ xác định công tác phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Tại hội thảo khoa học do Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy tổ chức vừa qua, nhiều đại biểu đã đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phát triển ĐV trong ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều người lao động trong các doanh nghiệp phấn đấu vào Đảng. Trong ảnh: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng trong doanh nghiệp.

Những kết quả tích cực

Theo ông Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối xác định kết nạp 1.000 ĐV. BTV Đảng ủy Khối ban hành các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo, đặc biệt là đã ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp ĐV ở các tổ chức cơ sở đảng khối đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2022-2025. Bằng nhiều giải pháp: tạo nguồn; chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ khối đã kết nạp được 997 ĐV (trong đó khối sự nghiệp chiếm 65%).

Ở huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đề ra chỉ tiêu kết nạp 205 ĐV. Cụ thể hóa chỉ tiêu này, BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch kết nạp ĐV giai đoạn 2022-2025, kế hoạch thi đua kết nạp ĐV lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập huyện Phong Điền. BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chi bộ tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để kết nạp vào Đảng, nhất là ở địa bàn khu dân cư. "Đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 308 ĐV; trong đó, lực lượng đoàn viên, hội viên ở khu dân cư chiếm tỷ lệ 79,55%" - ông Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết.

Tại quận Cái Răng, các cấp ủy đảng chú trọng phát triển ĐV trong lực lượng học sinh (HS), sinh viên (SV). Theo ông Trần Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, quận có 3 trường THPT và Trường Đại học Tây Đô. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ quận đã kết nạp được 386 ĐV, trong đó có 106 ĐV là HS, SV (chiếm 27,46%).  

Theo báo cáo của BTV Thành ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chỉ tiêu kết nạp 7.000 ĐV. Với nỗ lực của các cấp ủy đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 4.762 ĐV (đạt 76,51% chỉ tiêu), trong đó số lượng kết nạp ĐV trong ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư chiếm tỷ lệ trên 60%.

Đề xuất nhiều giải pháp

Theo đánh giá của BTV Thành ủy, công tác phát triển ĐV dù đạt kết quả tích cực, nhưng phát triển ĐV trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; phạm vi, mức độ phát triển ĐV trong HS, SV chưa thực sự sâu rộng; nhận thức chính trị của một bộ phận HS, SV trong các trường học và người lao động trong các doanh nghiệp còn hạn chế, chưa có nguyện vọng để phấn đấu vào Đảng... Tại hội thảo khoa học do BTV Thành ủy tổ chức vừa qua, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển ĐV trong ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi để SV tích cực rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, mỗi SV cần tự giác, chủ động, tích cực phấn đấu trong học tập và rèn luyện để trở thành ĐV… Để phát triển ĐV trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ông Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, cho rằng phải có sự phối hợp giữa cấp ủy đảng, công đoàn và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Cần chú trọng phát triển ĐV là chủ doanh nghiệp; đổi mới hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị để chủ doanh nghiệp và người lao động tham gia mà không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh…

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng đề xuất tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp về công tác phát triển ĐV. Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều phong trào cách mạng thiết thực để thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia, nhằm tạo nguồn phát triển ĐV dồi dào; giao nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội về trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là giao chỉ tiêu về chăm bồi quần chúng để giới thiệu kết nạp vào Đảng…

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tổng kết hội thảo đã ghi nhận các kiến nghị, khẳng định sẽ chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy và các ban xây dựng Đảng Thành ủy nghiên cứu, tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết