26/11/2021 - 07:02

Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 24-11, Đại Hội đồng Liên Hiệp  Quốc (LHQ) đã thảo luận về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an (HĐBA) tại phiên họp định kỳ hàng năm về đề mục Vấn đề Đại diện công bằng và Tăng thành phần HĐBA. Tham gia cuộc họp có trên 170 nước thành viên LHQ, trong đó có trên 70 nước phát biểu.

Đa số các phát biểu cho rằng cần thúc đẩy cải tổ HĐBA, thực hiện cam kết của các nguyên thủ tại phiên cấp cao Kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ năm 2020 về tạo sức sống mới cho thảo luận về cải tổ HĐBA, đặc biệt khi số thành viên LHQ đã tăng từ 118 lên 193 như hiện nay. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần cụ thể hóa hơn nữa năm nội dung chính của cải tổ, đặc biệt về các vấn đề các loại thành viên, đại diện khu vực, quyền phủ quyết, quan hệ giữa Đại Hội đồng và HĐBA, phương pháp làm việc của HĐBA, nhằm tăng cường tính đại diện công bằng giữa các khu vực, nhất là nhóm châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh và các nước đang phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ cải tổ nhằm đảm bảo tính đại diện, dân chủ, minh bạch và hiệu quả của HĐBA. Việt Nam ủng hộ mở rộng cả số thành viên thường trực và không thường trực, bảo đảm sự đại diện công bằng cho các nhóm khu vực, nhất là đối với các nhóm nước chưa có đại diện hoặc ít đại diện và các nước đang phát triển. 

Kể từ khi thành lập năm 1945, HĐBA đã cải tổ lần một năm 1965 với số lượng thành viên không thường trực tăng từ 6 lên 10 nước.

HẢI VÂN

Chia sẻ bài viết