03/10/2022 - 20:06

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 3-10, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (CÐS) TP Cần Thơ. Hội nghị tổ chức trực tuyến tại điểm cầu hội trường Sở và kết nối với 9 quận, huyện thành phố. Hội nghị nhằm triển khai các chỉ tiêu, một số nội dung cần chuẩn bị số liệu của Bộ chỉ số đánh giá CÐS cấp sở, cấp huyện và cấp xã.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị.  

UBND TP Cần Thơ đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá CÐS TP Cần Thơ (tại Quyết định số 2088/QÐ-UBND ngày 14-7-2022) nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CÐS hằng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch CÐS. Ðồng thời, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy điểm mạnh cần phát huy, khắc phục những điểm yếu, giúp cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch CÐS thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức, tăng cường công tác chỉ đạo của lãnh đạo và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện CÐS.

Bộ chỉ số đánh giá CÐS thành phố bao gồm 3 bộ chỉ số đánh giá như bộ chỉ số đánh giá CÐS cấp sở, bộ chỉ số đánh giá CÐS cấp huyện, bộ chỉ số đánh giá CÐS cấp xã. Trong đó, bộ chỉ số đánh giá CÐS cấp sở cũng có 3 nhóm: nhóm các sở, ban ngành đánh giá về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; nhóm các sở, ban ngành đánh giá chỉ số chính quyền số và nhóm các sở, ban ngành đánh giá chỉ số chính quyền số nhưng không có dịch vụ công trực tuyến… để đảm bảo các chỉ số đánh giá là phù hợp với đặc điểm mỗi sở, ban ngành. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã được cấu trúc thành 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; mỗi trụ cột có các chỉ số chính và các chỉ số thành phần. Về thang điểm đánh giá của chỉ số chuyển đổi cấp sở là 290 điểm, chỉ số chuyển đổi cấp huyện là 440 điểm, chỉ số chuyển đổi cấp xã là 250 điểm…

Tin, ảnh: ANH KHOA

 

Chia sẻ bài viết