29/09/2022 - 06:26

Trà Vinh: Hơn 400 tỉ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào Khmer

(TTXVN) - Ngày 28-9, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch và chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỉ đồng.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết: Nguồn vốn đầu tư tập trung vào các dự án thiết yếu phục vụ dân sinh như hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào Khmer và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. Tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân của đồng bào Khmer đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3%/năm; giảm 50% ấp đặc biệt khó khăn và không còn xã đặc biệt khó khăn.

PHÚC SƠN

Chia sẻ bài viết