04/01/2020 - 10:04

TP Cần Thơ: Hơn 7.600 đảng viên quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị

(CT)- Sáng 3-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1-2020 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc, quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Nghị quyết số 52). Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại TP Cần Thơ, các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Thường trực UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đến dự tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy và hơn 7.600 đảng viên dự tại 95 điểm cầu trực tuyến ở quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các đơn vị.

Hội nghị đã quán triệt về quan điểm chỉ đạo và mục tiêu của Nghị quyết; một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 52 là tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền miệng; quan tâm nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp, các ngành vững mạnh. Xây dựng đề cương, kế hoạch để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm lớn của đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết