21/04/2011 - 08:42

ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN CUBA LẦN THỨ VI

Những đột phá đáng chú ý

Tân Bí thư Thứ nhất Raul Castro (hàng đầu bên trái) và một số thành viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba khóa VI. Ảnh: AP

Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI (diễn ra từ ngày 16 đến 19-4) đã kết thúc thành công tốt đẹp, không chỉ đưa ra những chủ trương mang tính đột phá về kinh tế mà còn đặt nền tảng xây dựng đội ngũ lãnh đạo có phẩm chất và tính kế thừa lâu dài, thể hiện quyết tâm sát cánh và tiếp bước thế hệ cha ông bảo vệ thành công cuộc cách mạng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trung ương Đảng Cộng sản Cuba nhiệm kỳ 6 có 115 thành viên, trong đó nữ giới chiếm tỷ lệ 41,9% (48 thành viên). Như vậy, Trung ương Đảng mới có số lượng nữ tăng gấp 3 lần. 36 Ủy viên Trung ương là người da đen và người lai, chiếm 31,3% và tăng 10% so với khóa trước. Về Bộ Chính trị, số thành viên được bầu giảm từ 24 ở nhiệm kỳ trước xuống còn 15 trong nhiệm kỳ mới, trong đó ngoài Bí thư Thứ nhất-Chủ tịch Raul Castro và Bí thư Thứ hai -Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Jose Ramon Machado Ventura còn có 10 ủy viên khác từ nhiệm kỳ trước và 3 gương mặt mới. Trong số 3 lãnh đạo mới, đáng chú ý là đồng chí Marino Murillo, 50 tuổi, nguyên Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thực hiện và Phát triển tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế; và Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch đương nhiệm Adel Izquierdo Rodriguez, 65 tuổi.

Ngoài việc thông qua lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế với những thay đổi vô cùng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế trong tương lai, Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần này đã có những đột phá đáng chú ý, thể hiện trong Báo cáo Chính trị của Đại hội do Chủ tịch Raul Castro trình bày. Báo cáo kêu gọi thực hiện đổi mới tư duy, sửa chữa tất cả những sai lầm vì hiệu quả kinh tế và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bài phát biểu tại phiên bế mạc, tân Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro một lần nữa khẳng định nếu các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước không đổi mới tư duy, đây sẽ là rào cản lớn nhất đối với tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba.

Báo cáo Chính trị cũng đã phân tích và định hướng tách bạch vai trò lãnh đạo của Đảng với vai trò quản lý của Nhà nước, đồng thời kêu gọi đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng, nhất là trong công tác tư tưởng, tổ chức, tránh bệnh hình thức, tư duy trì trệ, đánh giá đúng và chọn được những cán bộ thực sự có năng lực, phẩm chất cách mạng ở tất cả các cấp. Đặc biệt, Bí thư Thứ nhất Raul Castro đã yêu cầu báo chí phát huy vai trò thông tin, giáo dục và phê phán những khuyết điểm, tiêu cực trong quản lý kinh tế và xã hội. Ông khẳng định cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: bảo vệ, phát huy và tiếp tục hoàn thiện chủ nghĩa xã hội và không bao giờ cho phép chủ nghĩa tư bản quay lại Cuba.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm qua có bài viết nhận định: “Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI thực sự đã để lại dấu ấn vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế và xã hội Cuba. Cuba chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai”.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết