05/10/2021 - 22:40

Đề nghị hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản điện tử

Cử tri đề nghị hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản điện tử trong sản xuất hàng hóa nông sản. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Thời gian qua, thành phố đã hỗ trợ 107.000 tem phiếu truy xuất nguồn gốc điện tử, có đầy đủ thông tin về sản phẩm, bao gồm quảng bá, bảo đảm truy xuất nguồn gốc từ khâu sản xuất ban đầu đến khâu bày bán. Đồng thời, tiến hành hướng dẫn cập nhật thông tin và tạo code truy xuất cho 37 cơ sở chế biến nông lâm thủy sản, với 82 sản phẩm sẽ được cấp mã số truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, ngành Nông nghiệp đang tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố để hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm được xác nhận an toàn áp dụng truy xuất nguồn gốc.

Sản xuất nông nghiệp an toàn theo phương thức liên kết quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình chuỗi liên kết, kết hợp với ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả, giúp minh bạch và truy xuất đầy đủ các công đoạn trong quá trình chế biến sản phẩm. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo định hướng phát triển hàng hóa chất lượng cao, giá trị gia tăng các sản phẩm.

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã phối hợp hỗ trợ áp dụng và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP cho 8 cơ sở. Qua đó, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo quy trình thực hành tốt gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Chia sẻ bài viết