26/09/2010 - 21:40

Đại hội đồng LHQ khóa 65 nhấn mạnh nhiệm vụ cải tổ LHQ

Tổng Thư ký Ban Ki-moon trước yêu cầu cải tổ LHQ. Ảnh: News.cn

(TTXVN)- Vấn đề cải tổ Liên Hiệp Quốc đã trở thành chủ đề nổi bật tại các cuộc thảo luận cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 65 trong ba ngày qua.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an (HĐBA), Đại hội đồng và cơ chế gìn giữ hòa bình của LHQ. Họ cho rằng LHQ là tổ chức đa phương duy nhất có thể đối đầu với những thách thức toàn cầu, những thảm họa thiên nhiên và giải quyết các vấn đề xuyên biên giới, do đó LHQ và các cơ quan chủ chốt của LHQ cần thích nghi với nhịp độ thay đổi của tình hình thực tiễn quốc tế. Điều quan trọng là việc cải tổ LHQ phải giúp tăng cường sức mạnh để thực hiện được các mục tiêu mà nhân loại đã ủy thác. LHQ phải là diễn đàn mà tất cả các nước, kể cả các nước nhỏ và trung bình, đều có tiếng nói để giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Khẳng định vai trò trung tâm của LHQ trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng, các nhà lãnh đạo châu Á và châu Phi cho rằng HĐBA LHQ - cơ quan quyền lực nhất của LHQ, phải được cải tổ để đảm bảo có thể xử lý hiệu quả các vấn đề toàn cầu đa dạng, phức tạp và quan trọng nhất. Các thành viên LHQ cần hành động tích cực để thúc đẩy tiến trình cải tổ LHQ và LHQ cũng cần đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm.

Các nhà lãnh đạo châu Phi nhấn mạnh từ chỗ chỉ có 51 nước thành viên năm 1945, hiện số thành viên LHQ đã lên tới 192, nhưng cơ cấu HĐBA hầu như không thay đổi. HĐBA phải được mở rộng để mang tính đại diện hơn của các khu vực và sự nổi lên của các cường quốc mới. Ngoài ra, HĐBA cũng cần cải tổ phương thức hoạt động để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả. Các nước châu Phi xứng đáng được có đại diện thường trực trong HĐBA.

Các nhà lãnh đạo các nước thành viên LHQ cho rằng mặc dù LHQ đã có những cải tổ trong thời gian qua như thành lập Tổ chức Phụ nữ LHQ (UNWOMEN) để thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ lợi ích của phụ nữ, Ủy ban gìn giữ hòa bình để tăng cường vai trò của LHQ trong gìn giữ và kiến tạo hòa bình, Hội đồng Nhân quyền LHQ để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người…, song việc mở rộng HĐBA, tăng cường quyền lực của Đại hội đồng LHQ hiện đang là nhu cầu cấp thiết để đảm bảo dân chủ trong hoạt động của HĐBA và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ có thể thực hiện đầy đủ vai trò then chốt trong việc tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề của thời đại.

Chia sẻ bài viết