24/12/2013 - 09:40

Xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17-12-2013 quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyên tắc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; lấy phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi chống người thi hành công vụ; thận trọng, linh hoạt trong ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản do hành vi chống người thi hành công vụ gây ra.

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, cá nhân: không chấp hành các quy định của pháp luật, không chấp hành sự điều hành, hướng dẫn, yêu cầu của người thi hành công vụ, chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ; lợi dụng quyền tự do, dân chủ, tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác chống người thi hành công vụ; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người thi hành công vụ, xâm hại tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của lực lượng thi hành công vụ và các hành vi khác nhằm chống người thi hành công vụ.

Người thi hành công vụ cũng bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi: vi phạm trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong khi thi hành công vụ; tham nhũng, tiêu cực, hách dịch, cửa quyền hoặc có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thái độ, tác phong, lời nói, ứng xử không đúng mực trong khi thi hành công vụ; lợi dụng việc thi hành công vụ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hoặc vì mục đích cá nhân khác;…

Trong các biện pháp ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ, ưu tiên việc giải thích cho người có hành vi vi phạm biết rõ là họ đã vi phạm pháp luật và yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm đó. Yêu cầu người vi phạm xuất trình chứng minh nhân dân và các giấy tờ cần thiết khác để kiểm tra.

Trong trường hợp cần thiết, cấp bách hoặc người có hành vi chống người thi hành công vụ sử dụng vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thô sơ tấn công người thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và từng trường hợp cụ thể, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nổ súng để phòng vệ chính đáng, tấn công, khống chế, bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trường hợp xảy ra tình trạng tập trung đông người để chống người thi hành công vụ hoặc trường hợp vượt quá khả năng giải quyết của mình thì người thi hành công vụ đề nghị các đơn vị vũ trang, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phối hợp, hỗ trợ để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Sau khi xử lý vi phạm đối với người có hành vi chống người thi hành công vụ, cơ quan đã ra quyết định xử lý vi phạm có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản đến chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người vi phạm học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2014.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết