25/03/2022 - 18:30

Phát huy vai trò của Mặt trận và đội ngũ trí thức trong phát triển bền vững ĐBSCL 

(CT) - Ngày 25-3-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ phối hợp Trường Đại học Cần Thơ và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển bền vững ĐBSCL “bình thường mới” - vai trò của MTTQ và đội ngũ trí thức”. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, thành viên Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các tỉnh vùng ĐBSCL... dự hội thảo. 

Các đại biểu trao đổi thông tin tại hội thảo. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Phạm Hữu Chương, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đồng chủ tọa hội thảo.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại hội thảo, đại biểu đã thảo luận các nội dung về Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên phát huy vai trò trí thức tham gia phát triển nông nghiệp bền vững và thích nghi với biến đổi khí hậu; triển khai quy hoạch phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; vai trò của hạ tầng kinh tế vùng ĐBSCL cho phát triển bền vững; vai trò của báo chí truyền thông trong kết nối, tập trung nguồn lực trí thức đóng góp cho phát triển bền vững ĐBSCL giai đoạn “bình thường mới”; nông nghiệp đô thị trong phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; vai trò của trí thức người dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu và điều kiện “bình thường mới”; khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp ĐBSCL; vấn đề bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững ĐBSCL… Thông qua hội thảo, kiến nghị những giải pháp khả thi, hiệu quả cho Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực phát triển nhanh bền vững vùng ĐBSCL trong điều kiện “bình thường mới” thích nghi dịch COVD-19; đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật phù hợp hơn cho sự phát triển của vùng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự tại hội thảo. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Mặt trận các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương về phát triển bền vững vùng ĐBSCL nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đoàn kết thống nhất để thực hiện; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để vận động người dân, doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế của nhân dân; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền khuyến khích các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra nhiều hàng hóa, sản phẩm cho đất nước, khu vực để nâng cao đời sống người dân; vận động nhân dân tham gia phục hồi, phát triển kinh tế; phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới…

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGỌC QUYÊN

THANH THY

Chia sẻ bài viết