20/06/2009 - 10:53

Chính sách một... con chó

Theo qui định mới của thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), từ ngày 1-7-2009, mỗi hộ dân chỉ được nuôi 1 con chó. Qui định này khiến bà Trần đang nuôi hai con chó, hết sức đau khổ. Bà không thể tưởng tượng nổi cảnh phải lìa xa một trong hai “cục cưng” của mình: một con lai và một con Bắc Kinh lưng trắng.

Tuy nhiên, qui định trên là một phần nỗ lực nhằm kiểm soát chó hoang ở Quảng Châu. Là một trong những thành phố giàu nhất Trung Quốc, địa phương này ngày càng có nhiều gia đình trung lưu và họ cũng nuôi nhiều chó hơn. Những người nuôi chó lần đầu không quan tâm “triệt sản” cho chó để chúng tự do duy trì nòi giống. Và khi không nuôi nổi bầy chó, người ta đẩy chúng ra đường, trở thành chó hoang gây nguy hiểm cho người đi đường.

N.TR (Theo AP)

Chia sẻ bài viết