20/10/2020 - 09:08

ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​

ដោយ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជិត​ដិតរបស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ប្រ​ព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ មាន​ភាព​ល្អ​ប្រ​សើរ​ជាបណ្ដើរ​ៗ​ ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​របស់​មាមីង​។​

បន្ទប់​អ្នក​ជំ​ងឺ​ស្នាក់​នៅ​ព្យា​បាល​នៃ​ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ឌិញ​អា​ង​

ស្រុក​ហ្គក្វាវ មាន​ភាព​សម​រម្យ។​

តាមប្រ​សាសន៍​លោក​យ័ញ​ភុក ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ បច្ចុប្បន្ន​ ឃុំ​ដែល​មាន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ សុទ្ធ​សឹង​មាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​រឹង​មាំ ហើយ​ភាគ​ច្រើន​បាន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​។​ លទ្ធ​ផល​នេះ​ គឺអា​ស្រ័យ​ការ​ផ្គួបផ្សំ​ពី​កម្ម​វិធី​វិនិ​យោគ​រួម​ក្នុង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​-សង្គម​របស់​ភូមិ​ភាគ​ និង​កម្ម​វិធី​វិនិ​យោគ​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​របស់រដ្ឋ​សម្រាប់​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។​ លោក​លីមិញ​ថាំង នា​យការិ​យាល័យ​រង​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ហ្គក្វាវ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ឃុំ​ដែល​មាន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ មាន​ដូច​៖ ឌិញ​អាង​ ឌិញ​ហ្វា ធ្វីលីវ​ វិញ​ភឿកB  ទីប្រ​ជុំ​ជន​ហ្គក្វាវ៘ បាន​ទទួល​ផល​ពី​កម្ម​វិធី​ ១៣៥ ដូច្នេះ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​វិនិ​យោគ​សាង​សង់​តាម​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​។​ ហេតុ​នេះ​ហើយ​ ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​ឃុំ​ទាំង​នេះ​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រ​សើរ​ ធានា​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​របស់​មាមីង​ខ្មែរ​”។​ លោក​យ័ញ​ហ្វាង​ភុក ប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ​រដ្ឋ​បាល​ មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខា​ភិបាល​ស្រុក​ហ្គក្វាវ មាន​ប្រ​សាសន៍​៖ “តាំង​ពី​ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​នៅ​តាម​ឃុំ​មាន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ បាន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ មាន​សម្ភារ​ៈបរិក្ខារ​ពេទ្យ​គ្រប់​សព្វ​និង​មាន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ទទួល​បន្ទុក​ អ្នក​ជំ​ងឺ​ស្រាល​ៗ​ ឬ​ជំ​ងឺ​ផ្ដាស​ាយធម្ម​តា​ តិច​មាន​ការ​ឡើង​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ស្រុក​ ឬ​ខេត្ត​ដូច​មុន​”។​

នៅ​ស្រុក​យ៉ុងរៀង​ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​នៅ​ ៣ ឃុំ​ ដែល​មាន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ នោះ​គឺ៖ វិញ​ភូ វិញ​ថាញ់​និង​បាង​ថាច់​ សុទ្ធ​តែ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ លោក​ទ្រឿង​វ៉ាន់​ភឿក នាយ​ការិ​យាល័យ​រង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​យ៉ុងរៀង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “តាម​របាយ​ការណ៍​របស់​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ មាមីង​ខ្មែរ​មក​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​នៅ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ច្រើន​ជាង​មុន​ បំ​ផុត​គឺពិនិត្យ​ដោយ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ “។​

ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​បាន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ មាន​ភាព​ស្អាត​បាត​សម​រម្យ​ និង​មាន​បុគ្គ​លិក​ពេទ្យ​ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់​ផ្នែក​ កំ​ពុង​ពង្រីក​តួនា​ទីថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​កាន់​តែប្រ​សើរ​ឡើង​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​។​ អ្នក​មីង​ធីឡឹង​ នៅ​ឃុំ​ឌិញ​អាង​ ស្រុក​ហ្គក្វាវ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ជំ​ងឺ​ស្រាល​ៗ​គឺខ្ញុំ​ទៅ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ពិនិត្យ​ យក​ថ្នាំ​ផឹក មិន​បាច់​ទៅ​ឆ្ងាយ​។​ ឥឡូ​វដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​ស្អាត​បាត​ហើយ​គ្រូ​ពេទ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត​ទៀត​ ដូច្នេះ​មាមីង​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ “៕​ 

                        ហា​ថា​ញ់-លេង​មី

 

Chia sẻ bài viết