28/02/2024 - 09:07

Xây dựng quyết định về xét tặng các danh hiệu văn hóa 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND thành phố quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu vực văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Phong trào thi đua xây dựng các danh hiệu văn hóa giúp nâng cao đời sống văn hóa, chất lượng đô thị văn minh. Trong ảnh: Ðô thị Cái Răng được chỉnh trang, nâng chất ngày càng đẹp hơn.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2023/NÐ-CP ngày 7-12-2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Việc xét tặng các danh hiệu văn hóa được thực hiện hằng năm và hoàn thành việc bình xét trước ngày 25-11. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định tặng danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định công bố công khai trên bảng tin hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức khác theo quy định về danh sách gia đình, ấp/khu vực, xã/phường/thị trấn được tặng danh hiệu thi đua.

Tin, ảnh: DUY LỮ

 

Chia sẻ bài viết