02/01/2008 - 09:08

Đại sứ Lê Lương Minh

Việt Nam sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình tại HĐBA LHQ

 

Ngày 1-1, cùng với 4 nước khác đại diện cho các châu lục và khu vực, Việt Nam bắt đầu chính thức đảm nhiệm cương vị thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ). Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại LHQ phỏng vấn Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực nước ta tại LHQ kiêm Đại diện Việt Nam tại HĐBA. Chúng tôi xin trích giới thiệu cùng bạn đọc.

* Thưa Đại sứ, ngày 1-1-2008, Việt Nam chính thức đảm nhiệm công việc tại HĐBA LHQ với tư cách thành viên không thường trực cùng với 4 nước khác. Có nghi lễ nào cho việc tiếp nhận những thành viên mới này không?

- Công việc của HĐBA LHQ mang tính thực chất cao. HĐBA có rất ít các hoạt động mang tính nghi thức. Chúng ta chính thức trở thành thành viên từ ngày 1-1-2008 và ngay từ ngày 2-1, chúng ta sẽ tham gia hoạt động đầu tiên là cuộc họp của các phối hợp viên chính trị bàn về chương trình làm việc của Hội đồng trong tháng 1-2008.

* Thưa Đại sứ, với tư cách thành viên không thường trực, Việt Nam sẽ có những quyền gì trong các quyết định của HĐBA LHQ?

- Với tư cách là thành viên HĐBA, chúng ta sẽ tham gia vào quá trình thương lượng và thông qua các nghị quyết, quyết định mang tính ràng buộc đối với tất cả các nước thành viên LHQ. Tất nhiên, chúng ta chỉ là một trong 15 thành viên, trong khi một nghị quyết hay quyết định về những vấn đề thực chất được thông qua phải có ít nhất 9 phiếu tán thành và không có phiếu phủ quyết. Đối với những quyết định mang tính thủ tục, ví dụ, quyết định về việc có đưa hay không đưa một đề mục nào đó vào chương trình làm việc của HĐBA, thì không được có phiếu phủ quyết.

* Thưa Đại sứ, theo chương trình nghị sự, Việt Nam sẽ giữ chức Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 7-2008. Chúng ta đã chuẩn bị gì để đảm đương trọng trách này?

- Chủ tịch HĐBA vào thời điểm này có nhiệm vụ quan trọng và nặng nề là chuẩn bị báo cáo về công việc của Hội đồng trong năm để trình lên Đại hội đồng. Về mặt kỹ thuật, nước giữ vai trò Chủ tịch có sự hỗ trợ của Ban thư ký, nhưng nội dung chính của bản báo cáo phải do nước giữ vai trò Chủ tịch soạn thảo. Trong năm nay, dự kiến có nhiều vấn đề sẽ nổi lên trong công việc của HĐBA, chẳng hạn từ nay đến giữa năm dự báo có vấn đề Kosovo, vấn đề triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hỗn hợp của Liên minh châu Phi và LHQ ở Darfur (Sudan), ngoài ra cũng có nhiều ý kiến về vấn đề hạt nhân của Iran và một số vấn đề khác. Nếu từ nay đến giữa năm, những vấn đề này chưa được giải quyết về cơ bản thì chúng sẽ được tiếp tục thương thảo trong tháng Việt Nam giữ chức Chủ tịch, và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đóng vai trò điều hành công việc của HĐBA trong các vấn đề này.

* Thưa Đại sứ, với khối lượng công việc và trọng trách như vậy, phái đoàn đã chuẩn bị như thế nào để đảm đương trọng trách của mình?

- Đây là quá trình chuẩn bị lâu dài như tôi đã có lần đề cập, đã tiến hành từ cách đây 10 năm khi Việt Nam đăng ký tranh ghế không thường trực tại HĐBA. Trong hơn một năm qua, kể từ khi nhóm châu Á nhất trí đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất, chúng ta đã nhìn nhận cơ hội trúng cử là gần như chắc chắn, và đã bước vào quá trình chuẩn bị thực chất. Về nhân sự, phái đoàn đã được tăng cường một số cán bộ phụ trách các vấn đề cụ thể. Phái đoàn cũng đã được tăng cường về phương tiện vật chất. Trong thời gian qua, chúng ta cũng đã hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tư liệu phục vụ tra cứu. Và một điều rất quan trọng là kinh nghiệm hoạt động tại HĐBA. Trong năm qua, chúng ta đã tiến hành tham khảo kinh nghiệm của tất cả các nước thành viên, kể cả những nước từng là thành viên trong thời gian gần đây. Trong thời gian gần một tháng rưỡi qua, chúng ta đã được tham gia với tư cách dự thính đầy đủ các hoạt động của HĐBA, đã tham gia tất cả các hoạt động của HĐBA để theo dõi, nắm bắt vấn đề và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ công việc hàng ngày của HĐBA. Có thể nói chúng ta đã sẵn sàng để tham gia các công việc của HĐBA.

* Là Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Đại sứ có cảm nghĩ gì trước trọng trách tại HĐBA?

- Tôi tin rằng với sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, với sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan lãnh đạo ở trong nước, chúng ta sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh mới và quan trọng này.

Chia sẻ bài viết