27/06/2021 - 13:07

Vận động sáng tác lời mới cho các làn điệu dân ca Việt Nam

(CT) - Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh vừa phát động Cuộc vận động Sáng tác lời mới cho các làn điệu dân ca Việt Nam.

Cuộc vận động được chia thành 2 nhóm dự thi. Nhóm 1 là tác giả viết lại lời mới dựa trên những làn điệu gốc của 3 miền như: hát ru, cò lả, trống quân, quan họ, chầu văn, ví dặm, hò Huế, hát bả trạo, hát sắc bùa, hát đưa em, các điệu lý, hò Nam Bộ... Nhóm 2 là những ca khúc mang âm hưởng dân ca hoặc mô phỏng những làn điệu dân ca Việt Nam. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự phát triển của quê hương, đất nước; viết về đất và người TP Hồ Chí Minh. Mỗi tác giả dự thi tối đa 5 tác phẩm. Những tác phẩm chất lượng sẽ được chọn in thành “Tập tuyển chọn lời mới các làn điệu dân ca Việt Nam”, dự kiến chọn từ 80-100 tác phẩm và phát thành album, dự kiến chọn khoảng 20 tác phẩm.

Tác giả gửi tác phẩm dự thi về Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh (số 97, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận I), thời hạn đến ngày 31-10-2021. Cuộc vận động dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 12-2021.

HUỲNH MAI

Chia sẻ bài viết