04/11/2023 - 11:34

Triển khai kịp thời Nghị định 75/2023/NÐ-CP, đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn 3452/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an Nhân dân (gọi chung là BHXH các tỉnh) về triển khai thực hiện Nghị định 75/2023/NÐ-CP.

Viên chức Bộ phận Một cửa BHXH TP Cần Thơ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp đổi thẻ BHYT cho người tham gia. Ảnh: C.H

Nghị định 75/2023/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NÐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và có hiệu lực thi hành từ ngày 3-12-2023. Nhiều điểm mới của Nghị định 75/2023/NÐ-CP đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT, như mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh BHYT cho một số nhóm đối tượng…

Ðể kịp thời triển khai thực hiện Nghị định 75/2023/NÐ-CP, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh cần thực hiện một số nội dung: cấp thẻ, đổi thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định 75/2023/NÐ-CP, trong đó, chuyển đổi mã mức hưởng BHYT theo quy định tại khoản 5, Ðiều 1, Nghị định 75/2023/NÐ-CP (người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình). Ðồng thời, bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT mới được quy định tại Nghị định 75/2023/NÐ-CP và Nghị định 131/2021/NÐ-CP.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1351/QÐ-BHXH ngày 16-11-2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về mã số ghi trên thẻ BHYT, BHXH các tỉnh phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT của các đối tượng được bổ sung tại Nghị định 75/2023/NÐ-CP, như: vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm a, khoản 10, Ðiều 16, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn của BHXH Việt Nam đặc biệt lưu ý, trường hợp người tham gia BHYT đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, BHXH các tỉnh rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng và danh sách đối tượng đổi thẻ mới, nếu thẻ BHYT cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn so với quy định mới, thì theo mức hưởng cao nhất.

BHXH Việt Nam cũng giải thích rõ thủ tục khám chữa bệnh BHYT thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, Ðiều 1, Nghị định 75/2023/NÐ-CP, như: người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NÐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại Ðiều 4, Nghị định 75/2023/NÐ-CP, như: người tham gia BHYT vào cơ sở khám chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nhưng ra viện từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thì được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật BHYT, Nghị định 146/2018/NÐ-CP và quy định tại khoản 5, Ðiều 1, Nghị định này.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tại địa phương rà soát, cấp thẻ BHYT, chuyển đổi mã mức hưởng BHYT đúng đối tượng và thực hiện các quy định tại Nghị định số 75/2023/NÐ-CP. Song song đó, Trung tâm Công nghệ thông tin hỗ trợ BHXH các tỉnh đáp ứng việc cấp thẻ, chuyển đổi mã mức hưởng BHYT theo hướng dẫn tại văn bản này. Ðồng thời, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

C.H

 

Chia sẻ bài viết