15/05/2023 - 10:18

Triển khai Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày trên địa bàn thành phố 

(CT) - Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành Công văn  số 1602/UBND-KT ngày 10-5-2023 về việc triển khai Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần May Việt Long Giang (TP Cần Thơ).

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần May Việt Long Giang (TP Cần Thơ).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; phương án phát triển ngành Dệt may trong quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chỉ đạo tại văn bản này, đặc biệt đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dệt may và da giày trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, quảng bá, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực dệt may và da giày góp phần đạt mục tiêu, định hướng chiến lược đề ra. Rà soát, đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu thị trường và tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả phát triển công nghiệp hỗ trợ trong ngành Dệt may và Da giày. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị có liên quan tăng cường phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp để tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, các bộ, ngành Trung ương để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp dệt may và da giày; đầu mối theo dõi, tổng hợp báo cáo từ các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực dệt may và da giày, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo UBND thành phố xem xét, đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược phù hợp với thực tế trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị sở, ngành, liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, các UBND quận, huyện chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình thực hiện Chiến lược phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Các đơn vị sản xuất trong ngành Dệt may và Da giày trên địa bàn thành phố cần tập trung ưu tiên các nguồn lực nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh; chấp hành nghiêm các quy định trong sản xuất kinh doanh...

Tin, ảnh: N.H

Chia sẻ bài viết