22/04/2024 - 09:22

TP Cần Thơ

Trên 538 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 

(CT) - Hiện nay, TP Cần Thơ có 764 hộ nghèo, tỷ lệ 0,21% và 5.888 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,59% hộ dân. Thành phố phấn đấu giảm 0,06%, còn 0,15% hộ nghèo vào cuối năm 2024.

Hộ dân phường Tân Phú, quận Cái Răng vay vốn ưu đãi mở rộng mô hình trồng rau màu, tăng thu nhập.

Năm 2024, thành phố nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo hộ nghèo có đất được hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận được điện sinh hoạt, nguồn nước sạch và hố xí tự hoại theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HÐND của HÐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025. Ðồng thời, nâng cao mức sống, thu nhập của hộ nghèo, cận nghèo, giảm nghèo bền vững. Thành phố phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo chủ yếu: hỗ trợ 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, cận nghèo nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp; 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 200 người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được đào tạo kỹ năng nghề phù hợp và kết nối việc làm thành công; tối thiểu 500 hộ nghèo, cận nghèo được xây dựng nhà ở; 100% hộ nghèo có nguồn nước sạch sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh… Ðồng thời, thực hiện các dự án thành phần hỗ trợ giảm nghèo, như: đa dạng hóa sinh kế; phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp; nhà ở…

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố năm 2024 trên 538 tỉ đồng, gồm ngân sách thành phố, nguồn vốn vay ưu đãi và huy động cộng đồng.

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết