18/06/2016 - 15:35

Tín hiệu lạc quan

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, tháng 5-2016, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,3% so với tháng 4; trong 4 tháng đầu năm 2016 tăng 0,63% so với cùng kỳ. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đầu tháng 5-2016 là 46% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp (DN) công nghiệp tăng 0,14% so cùng kỳ… Còn theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ, ước đến cuối tháng 6-2016, tăng trưởng tín dụng của hệ thống đạt 5,78% so với cuối năm 2015, dù ở mức không cao, nhưng phần lớn tổ chức tín dụng (TCTD) đều ưu tiên vốn cho các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN. Hầu hết các chương trình tín dụng đều có dư nợ tăng, như: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản; thu mua lúa, gạo… Có thể thấy, sự phục hồi của nền kinh tế đã tạo những cơ hội giúp doanh nghiệp có động lực vượt qua khó khăn, thử thách để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Từ đó góp phần phát triển kinh tế và tạo thêm việc làm.

Để hỗ trợ thị trường, gỡ khó cho DN, từ cuối tháng 5, đầu tháng 6-2016, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-NHNN (Chỉ thị 04) về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016 để góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7-1-2016, Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9-5-2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016. Theo đó, những tháng cuối năm 2016, NHNN kiên định với mục tiêu đã đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 23-2-2016, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ thị 04 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-5-2016; Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD chủ động cân đối để đảm bảo thanh khoản, ổn định lãi suất huy động, có điều kiện giảm lãi suất cho vay; tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN nhỏ và vừa, DN ứng dụng công nghệ cao, khởi sự DN... Hay Thông tư số 07/2016/TT-NHNN (Thông tư 07), sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 8-5-2015, cho phép các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở lại cho vay ngoại tệ kể từ ngày 1-6-2016, áp dụng đến 31-12-2016. Điều kiện là khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được giải ngân vốn vay, khách hàng vay phải bán ngoại tệ vay đó cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot). Theo nhận định của các chuyên gia, việc mở cho vay ngoại tệ thời điểm này của NHNN là giải pháp rất linh hoạt, nhằm hỗ trợ cho DN xuất khẩu… Đón nhận thông tin của NHNN, nhiều DN rất kỳ vọng dòng vốn trên thị trường sẽ được khơi thông mạnh hơn, DN cũng rất háo hức chờ đợi để thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh mùa cao điểm cuối năm.

Mới đây, ngày 13-6, NHNN có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các TCTD tăng cường triển khai một số nội dung Chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp. NHNN yêuc ầu các TCTD tiếp tục đẩy mạnh chương trình để tăng cường gỡ khó cho DN, nhất là các DN thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, các DN tham gia mô hình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Chương trình nếu triển khai hiệu quả, không chỉ gỡ khó cho DN mà còn góp phần thực hiện có kết quả Chị thị 04 của NHNN. Với những nỗ lực hệ thống ngân hàng, kỳ vọng dòng vốn sẽ đến đúng địa chỉ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu quả.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết