06/03/2017 - 21:43

Tìm giải pháp đảm bảo nguồn lực cho phát triển

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã yêu cầu các sở ngành và địa phương cần tập trung quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo công ăn việc làm cho người dân. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi và đối với con người, nhất là bệnh cúm trên gia cầm. Tích cực triển khai các giải pháp kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Chia sẻ bài viết