20/03/2016 - 17:09

Tập trung nâng cao công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ, năm 2015, Sở đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Trung ương giao, đồng thời các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã được giải quyết dứt điểm, nhất là tập trung các vụ việc liên quan đến tôn giáo, bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, tiếp nhận và giải quyết phản ảnh, kiến nghị của cử tri… Trong đó, đáng chú ý là công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nước ngày càng đi vào nề nếp nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác và thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

*Hiệu quả quản lý về môi trường, đất đai chưa cao

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng trong điều kiện công nghiệp hóa, đô thị hóa, gia tăng dân số và biến đổi khí hậu… diễn ra nhanh, hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước chưa hoàn thiện khiến công tác quản lý TN&MT còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, những hạn chế về các cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, tài chính cũng gây khó cho công tác quản lý TN&MT tại thành phố. "Trong thực hiện các hồ sơ thủ tục quản lý đất đai và đo đạc đất đai thời gian qua vẫn còn tồn tại các sai sót về kỹ thuật. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý môi trường còn lỏng lẻo, trong khi tình hình vi phạm môi trường ở các doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng trên, như: điều kiện các cơ sở hạ tầng, các quy định về quản lý nhà nước còn thiếu… Nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan là công tác tuyên truyền chưa tốt, vai trò tham mưu, đề xuất của các đơn vị trực thuộc Sở cũng chưa được thực hiện tốt và có những lúc chưa kịp thời và đầy đủ đã ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành. Đây là điều cần lưu ý khắc phục" – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chỉ rõ.

Xử lý rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn ở Ô Môn, TP Cần Thơ.

Từ tháng 1-2016, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT TP Cần Thơ được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng TN&MT quận, huyện. Ông Lê Văn Giao, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai, cho biết: "Qua việc hợp nhất các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại các quận, huyện về thành phố cho thấy, đa phần các địa phương còn hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin và các điều kiện trang thiết bị máy móc, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức tại nhiều nơi còn hạn chế. Do vậy, công tác thực hiện cấp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương còn các sai sót kỹ thuật từ khâu tiếp nhận đơn, thông tin liệt kê không đầy đủ đến in sai một số chi tiết nhỏ trên giấy và từng địa phương làm có khác nhau…". Theo ông Lê Văn Giao, sau khi sáp nhập, thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT giúp hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất đai có nhiều thuận lợi hơn trước. Việc cập nhật hồ sơ, thông tin nhanh hơn và thực hiện các hồ sơ được thống nhất. Luật Đất đai mới 2013 có hiệu lực cũng có các quy định khá rõ, lồng ghép nhiều nội dung giúp giảm thủ tục. Tuy nhiên, việc quản lý đất đai tại thành phố vẫn còn không ít khó khăn. Đáng chú ý, gần đây các "đầu nậu" đất đai tại nhiều địa phương có dấu hiệu tăng cường hoạt động lấy đất nông nghiệp để chia nhỏ, phân lô, bán nền… làm thay đổi mục đích sử dụng đất. Trong khi các quy định hiện nay của Nhà nước không nêu rõ hạn mức được tách thửa đất nông nghiệp… gây khó cho công tác quản lý. Điều này, đòi hỏi các cấp thẩm quyền ở Trung ương và thành phố cần kịp thời có các quy định và hướng dẫn mới cho phù hợp.

*Nâng cao hiệu quả hoạt động

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được Trung ương, thành phố giao, Đảng ủy và Ban giám đốc Sở TN&MT đã chỉ đạo cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng và quán triệt cho toàn ngành triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nắm và thực hiện cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Theo ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, năm 2016, Sở tiếp tục quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Rà soát các chính sách ưu đãi về đất đai và công khai minh bạch các tiêu chí tiếp cận đất đai để thu hút đầu tư và tăng cường kiểm soát, hạn chế giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, bệnh viện. Đề xuất các giải pháp thiết thực trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý các nguồn thải và chất thải, dự báo chất lượng môi trường. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tải nguyên khoáng sản và nước…

Trong buổi làm việc mới đây với Sở TN&MT TP Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Sở TN&MT là cơ quan rất quan trọng do có liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, TN&MT. Để góp phần quản lý, khai thác tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản, bảo vệ tốt môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tới đây Sở TN&MT cần tiếp tục phối hợp chặt các bên có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố đối với các lĩnh vực do ngành quản lý và có liên quan đến ngành. Đồng thời, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT, khắc phục kịp thời tình trạng sử dụng và khai thác chưa hợp lý các nguồn tài nguyên đất và nước, khai thác cát lậu, tình trạng các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường như thời gian qua.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết