17/06/2024 - 12:46

Tập đoàn Y tế Phương Châu liên tục giữ vị trí top dẫn đầu 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện 

Luôn nghiêm túc với công tác làm chất lượng và đồng bộ theo quy mô hệ thống, 3 bệnh viện thuộc Tập đoàn Y tế Phương Châu liên tục dẫn đầu khu vực và tỉnh/thành về kết quả kiểm tra 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế Việt Nam trong nhiều năm liền. Đó là các bệnh viện: Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ), Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc (Đồng Tháp), Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng.

Giữ vững vị thế các bệnh viện dẫn đầu của khu vực và tỉnh/thành, Phương Châu luôn kiên định và không ngừng nỗ lực để công tác quản lý chất lượng khám - chữa bệnh ngày càng đảm bảo về cả “chất” và “lượng”.

83 tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế Việt Nam“lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc và điều trị” cùng với nhiều tiêu chí chất lượng toàn diện về nhiều mặt của một bệnh viện, cơ sở y tế:

-      19 tiêu chí HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (trong đó có các Chương về: Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn người bệnh (NB); Điều kiện CSVC phục vụ NB; Điều kiện chăm sóc NB; Quyền và lợi ích của NB…)

-      14 tiêu chí PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN

-      35 tiêu chí HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (trong đó có các Chương về: An toàn cháy nổ; Quản lý hồ sơ bệnh án; Công nghệ thông tin y tế; Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; Chất lượng lâm sàng; Dinh dưỡng và tiết chế; Chất lượng xét nghiệm; Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc; Nghiên cứu khoa học…)

-      11 tiêu chí HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (trong đó có các Chương về: Phòng ngừa, khắc phục; Đánh giá, đo lường, cải tiến chất lượng bệnh viện…)

-      04 tiêu chí ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA (trong đó có các Chương về: Sản khoa; Nhi khoa…)

Nhìn chung, các nội dung đánh giá đảm bảo an toàn và chất lượng của một bệnh viện, hàng năm Sở Y tế các tỉnh, thành tiến hành kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế hàng năm; kiểm tra sự sẵn sàng trong cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh; kiểm tra tình hình áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý...

Hơn cả ý nghĩa về mặt đánh giá và kiểm tra, các tiêu chí này mang theo sứ mệnh đồng hành, thúc đẩy và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của một bệnh viện/cơ sở y tế. Đây còn là minh chứng cho quá trình liên tục và nghiêm túc nâng cao chất lượng bệnh viện với những căn cứ đo lường, kiểm tra, định hướng công tâm, khách quan, minh bạch có sự chỉ đạo, điều hướng sâu sát từ Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành sở tại.

Cuối cùng, sự thụ hưởng chất lượng y tế an toàn, hài lòng và hiệu quả thuộc về người bệnh và cộng đồng. Tất cả đó luôn là nhu cầu chính đáng của người dân với bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, chất lượng về dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế ngày càng được nâng tầm.

Hơn 13 năm phát triển, Tập đoàn Y tế Phương Châu với sự phát triển ngày càng mở rộng thêm nhiều bệnh viện càng thấu hiểu những giá trị từ công tác làm chất lượng mang lại. Minh chứng cho điều này chính là sự đổi khác hơn qua từng ngày, từ ngoài vào trong, từ chiều rộng đến chiều sâu và từ “chất” đến “lượng” của bộ máy vận hành các bệnh viện mang tên Vuông Tròn - Phương Châu.

Chia sẻ bài viết