08/05/2015 - 10:32

Tạo bước phát triển mới cho hợp tác xã

 

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ tích cực triển khai nhiều giải pháp trọng tâm hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX phát triển ổn định. Song hoạt động của nhiều tổ hợp tác, HTX trên địa bàn thành phố cũng gặp không ít khó khăn cần có những định hướng phù hợp để hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX phát triển bền vững hơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, cho biết: "Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những thành quả mà các HTX đạt được thời gian qua là cơ sở để đẩy mạnh xây dựng HTX kiểu mới".

* Ông có thể nêu cụ thể hơn về những kết quả nổi bật, điển hình trong phong trào phát triển kinh tế tập thể năm qua?

- Năm 2014, Liên minh HTX TP Cần Thơ đã tập trung nhiều giải pháp trọng tâm, triển khai tuyên truyền và hướng dẫn các HTX thực hiện Luật HTX 2012, tuyên truyền, vận động phát triển HTX, tư vấn hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, củng cố hoàn thiện nâng cao chất lượng HTX, xây dựng mô hình HTX kiểu mới, điển hình tiên tiến. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan nhằm tác động tích cực hơn vào quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả HTX trong các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX phi nông nghiệp và nông nghiệp. Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định và có bước phát triển tích cực. Thành phố có khoảng 1.242 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn đã thu hút trên 30.000 hộ dân tham gia vào mối liên kết trong sản xuất, đời sống. Nhiều tổ hoạt động tốt đã phát triển các dịch vụ hỗ trợ hộ sản xuất hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực bơm tưới, làm đất, gặt đập, bảo vệ thực vật, phổ biến kỹ thuật-công nghệ, tiêu thụ sản phẩm... Trong 36 xã xây dựng nông thôn mới và trong các cánh đồng lớn đều có tổ hợp tác hoạt động. Hiện toàn thành phố có khoảng 209 HTX, trong đó có gần 50% HTX đạt tỷ lệ khá, giỏi. Các HTX nông nghiệp đã và đang phát huy được thế mạnh của sự liên kết, hợp tác nông hộ trong các hoạt động tổ chức dịch vụ phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản. Tổ hợp tác, HTX sản xuất lúa giống có qui mô sản lượng khá lớn, tổ chức tốt việc bảo quản, sơ chế và tiêu thụ hàng hóa. Xuất hiện nhiều HTX điển hình như: HTX Giống Thốt Nốt, HTX Thới Tân (Thới Lai). Một số tổ hợp tác, HTX sản xuất lúa có diện tích lớn từng bước cơ giới hóa hoạt động hiệu quả như tổ hợp tác Khiết Tâm (Vĩnh Thạnh), tổ hợp tác Thới Xuân (Cờ Đỏ). Các HTX nuôi thủy sản tiếp tục duy trì được qui mô sản xuất, bảo đảm hộ thành viên nuôi có lãi, năng động liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp chế biến thủy sản có năng lực, điển hình như HTX Thắng Lợi (Vĩnh Thạnh), HTX Thới An (Ô Môn); doanh số năm 2014 của 2 HTX này đạt gần 200 tỉ đồng.

Song song đó, các HTX phi nông nghiệp bao gồm các loại hình HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại - dịch vụ, tín dụng... đã cố gắng duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho khá đông người lao động. HTX Thành Lợi (Phong Điền) và HTX Thanh Phong (Cái Răng) là 2 HTX chế biến và xuất khẩu gạo hàng năm đạt sản lượng và doanh số khá lớn; 5 HTX vận tải đường sông chuyên chở gạo xuất khẩu năm 2014 trên 1 triệu tấn, tiêu biểu có HTX Nhơn Hòa (Thốt Nốt) đạt sản lượng chuyên chở 554.000 tấn. Các HTX phi nông nghiệp đã góp phần phát triển, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm thêm cho hàng ngàn lao động nông thôn…

Thành viên HTX xây dựng Tiến Lợi thi công công trình Nhà máy gạch không nung ở quận Bình Thủy. Ảnh: T. TRINH

* Khó khăn lớn nhất hiện nay của các HTX là tìm đầu ra cho sản phẩm và thâm nhập thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh… Liên minh HTX thành phố đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ tổ hợp tác, HTX hợp đồng liên kết sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ như thế nào, thưa ông?

- Thời gian qua, tình hình kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX, kể cả HTX phi nông nghiệp và nông nghiệp, nhất là vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm hang nông sản. Vì vậy, Liên minh HTX thành phố trong khả năng của mình đã chủ động, triển khai được một số giải pháp hỗ trợ cho HTX như: mở các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý HTX về kiến thức thị trường, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng kinh tế. Phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ thành phố hướng dẫn một số HTX đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Tập trung hướng dẫn cho tất cả các HTX về hợp đồng dịch vụ giữa HTX với thành viên. Ngoài ra, Liên minh còn làm tốt vai trò cầu nối để các HTX liên kết với nhau và giới thiệu doanh nghiệp với các HTX có nhu cầu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tranh thủ được 2 dự án của tổ chức nước ngoài nhằm giúp HTX nâng cao năng lực cạnh tranh...

* Để đưa kinh tế tập thể phát triển bền vững, Liên minh HTX thành phố có những định hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các tổ hợp tác, HTX trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?

- Trong thời gian tới, mục tiêu của Liên minh HTX thành phố tích cực phát huy vai trò liên kết, phối hợp với đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả của các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn thành phố. Song song đó, hỗ trợ các HTX khắc phục những yếu kém, phát triển ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ngoài ra, Liên minh HTX thành phố còn tập trung tăng cường các hoạt động tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ HTX, tiếp nhận và triển khai các chương trình dự án. Liên minh HTX thành phố còn chủ động làm nòng cốt trong các hoạt động tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hướng dẫn các HTX chuyển đổi theo Luật HTX 2012, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và thành viên HTX, tổ hợp tác; xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; làm cầu nối liên doanh liên kết giữa HTX với HTX và HTX với doanh nghiệp; kịp thời tham mưu đề xuất với thành phố để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các HTX, nhất là hỗ trợ các HTX phát triển bền vững theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020"…

* Xin cảm ơn ông!

M. Hoa (thực hiện)

Chia sẻ bài viết