Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tuyên truyền về bầu cử cho cán bộ Hội Nông dân

Cập Nhật 21-04-2021 07:03:09

(CT) - Ngày 20-4-2021, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 100 cán bộ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn và Chi hội trưởng tiêu biểu ở các quận Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt.

Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Thạnh họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử

Cập Nhật 21-04-2021 06:56:12

(CT) - Ngày 20-4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Vĩnh Thạnh họp lần thứ 4 để đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và lựa chọn người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và lựa chọn người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp 

Cập Nhật 21-04-2021 06:48:52

(CT) - Chiều 20-4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Cần Thơ họp phiên thứ tư đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Gấp rút lập và công bố danh sách ứng cử viên

Gấp rút lập và công bố danh sách ứng cử viên 

Cập Nhật 19-04-2021 19:39:03

Đến ngày 18-4, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 

Cập Nhật 19-04-2021 09:14:42

Ngày 23-5, cùng với cử tri cả nước, hơn 100.000 cử tri quận Ô Môn sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ðể cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công

Ðể cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công 

Cập Nhật 19-04-2021 09:14:42

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Ðây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với đất nước và mỗi địa phương.

Bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công

Bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công 

Cập Nhật 19-04-2021 09:14:42

Ðến thời điểm này, hầu hết người dân, đặc biệt là hơn 4.800 cử tri phường Trà An, quận Bình Thủy đã nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5 tới.

MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Cập Nhật 17-04-2021 17:59:06

(CT) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

đại biểu HĐND quận Cái Răng, Ninh Kiều và Bình Thủy

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Cái Răng, Ninh Kiều và Bình Thủy 

Cập Nhật 16-04-2021 22:15:50

(CT) - Ngày 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập huấn báo chí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tập huấn báo chí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập Nhật 16-04-2021 14:35:42

(CTO) - Ngày 16-4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hát về ngày hội non sông

Hát về ngày hội non sông 

Cập Nhật 16-04-2021 10:01:40

Chủ nhật ngày 23-5-2021, cả nước tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố 

Cập Nhật 15-04-2021 20:50:26

(CT) - Chiều 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.