05/05/2021 - 21:01

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội tại quận Ô Môn

(CT) - Ngày 5-5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 (gọi tắt là Ban bầu cử số 2, gồm các đơn vị: quận Ô Môn, quận Bình Thủy và huyện Thới Lai) do ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban bầu cử số 2; ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố, Phó Trưởng Ban bầu cử số 2 kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại quận Ô Môn.

Theo báo cáo của Ban bầu cử số 2, tính đến ngày 4-5, các địa phương đã thực hiện việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri với tổng số của 3 đơn vị là 285.318 cử tri. Các Tổ bầu cử cũng tiếp nhận và thực hiện niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định… Ủy ban bầu cử quận Ô Môn, quận Bình Thủy và huyện Thới Lai còn phối hợp với Ủy ban bầu cử thành phố và Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện công tác bầu cử.

Ông Lê Tấn Thủ đề nghị các thành viên Ban bầu cử số 2 thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công; tập trung công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các Tổ bầu cử; tăng cường công tác kiểm tra việc lập, niêm yết danh sách cử tri và niêm yết danh sách những người ứng cử ở các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình luật định; thực hiện tốt công tác an ninh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật; quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Dịp này, Ðoàn cũng đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thới An.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết