28/09/2021 - 08:48

Rà soát, đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư nước ngoài 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 21-9-2021 về kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko, một doanh nghiệp FDI chuyên về sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko, một doanh nghiệp FDI chuyên về sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Qua rà soát, UBND TP Cần Thơ đề xuất phương án đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài. Đối với thủ tục “Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh)”, thành phố đề xuất rút ngắn thời hạn cấp thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC trong 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, giảm còn 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ. Ở thủ tục “Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC”, thành phố đề xuất rút ngắn thời hạn cấp thủ tục trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC”, giảm còn 10 ngày. Cả 2 thủ tục đều tiết kiệm 5 ngày làm việc và có cùng tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 33%. Từ đó giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Qua rà soát, UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết