21/12/2017 - 22:04

Quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế trong năm mới 2018 

Chủ đề năm 2018 được Thành ủy và HĐND thành phố xác định là “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Đây là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện để đạt kết quả tốt và góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ TP Cần Thơ lần XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế khá cao, từ 7,5-8% trong năm 2018.

Mục tiêu tăng trưởng cao

Mục tiêu quan trọng được thành phố đề ra trong nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2018 là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sáng tạo đối với sản phẩm; tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp...

Chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Trà Nóc 2 quận Ô  Môn, TP Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Ngày 12-12, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tại hội nghị này, UBND thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế - GRDP từ 7,5 - 8%, trong đó nông nghiệp - thủy sản tăng từ 0,45 - 0,54%, công nghiệp xây dựng tăng từ 7,86 - 8,43%, thương mại - dịch vụ tăng từ 8,37 - 8,71%. Thành phố cũng đạt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (GRDP) tính theo giá hiện hành đạt từ 80,4 -80,8 triệu đồng, tăng từ 10,2 - 10,71% so với ước thực hiện năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ đạt 1,79 tỉ USD, tăng 1,19% so với ước thực hiện năm 2017. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000 - 61.000 tỉ đồng, tăng từ 0,25 - 9,2% so với ước thực hiện 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao 11.076 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 10.040 tỉ đồng (tăng 1,7%) và thu thuế xuất nhập khẩu là 1.036 tỉ đồng...

Không phải ngẫu nhiên thành phố đề ra các mục tiêu tăng trưởng khá cao như trên mà đã kế thừa kết quả đạt được của những năm qua. Năm 2017, TP Cần Thơ ước đạt mức tăng GRDP 7,83% so với năm 2016, vượt 0,03% kế hoạch và cả 3 khu vực kinh tế đều tăng, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trên 8,2%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng hơn 8,7%. GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng, tăng 11,2%, tương đương 7,3 triệu đồng so với năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đạt hơn 1,68 tỉ USD, vượt 5,9% kế hoạch, tăng 13,9% so với năm 2016. Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32,65%, thương mại - dịch vụ chiếm 58,65%.

Trong năm 2017, UBND thành phố đã kịp thời ban hành các kế hoạch hành động và các chỉ đạo để các sở, ngành, quận huyện tổ chức thực hiện các giải pháp tích cực, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách n7hà nước theo các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố. Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, trong tổng số 13 chỉ tiêu chủ yếu được Thành ủy, HĐND thành phố quyết nghị, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Điều này, có ý nghĩa hết sức to lớn trong thực hiện nhiệm vụ 3 năm còn lại của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Quyết tâm thực hiện

Trong bối cảnh tình hình kinh tế chung trên thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 là khá nặng nề. Tuy nhiên, lãnh đạo các sở ngành và địa phương trên địa bàn thành phố đã cùng thống nhất nỗ lực thực hiện và bày tỏ quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Quận Bình Thủy thống nhất với kế hoạch của thành phố, quận sẽ bám sát để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tốt trên địa bàn nhằm sớm hoàn thành, cũng như quan tâm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch theo từng tháng, từng quý để đảm bảo tiến độ thời gian. Bình Thủy cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của quận vào cuối tháng 10-2018”. Theo Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - Dương Tấn Hiển, quận Ninh Kiều đồng thuận cao với kế hoạch của thành phố và khẳng định sớm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được thành phố giao. Bên cạnh đó, quận cũng xác định khó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nếu chỉ dựa vào nội lực của quận, mà cần tăng cường thu hút đầu tư từ bên ngoài. Do vậy, Ninh Kiều đã và đang quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến làm ăn trên địa bàn. Quận đã quan tâm tăng cường cải cách hành chính, tiếp xúc, mời gọi doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thực hiện các dự án. Đồng thời, công khai các  đồ án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, chính sách thuế... để người dân nắm và thuận lợi trong phát triển sản xuất kinh doanh.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu giám đốc, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện bám sát kế hoạch của thành phố để tổ chức triển khai cho đơn vị, địa phương mình thật cụ thể, kịp thời và có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018. Chủ tịch Võ Thành Thống cũng nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần được các sở ngành, địa phương tập trung quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, chú ý triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, kiểm soát lạm phát và phát triển bền vững kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, tài chính, thương mại, thị trường quốc tế và trong nước, chủ động có phương án, giải pháp tận dụng hiệu quả các cơ hội, cũng như ứng phó kịp thời các tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ đối với ngành, lĩnh vực quản lý, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất 13 chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Triển khai tích cực, hiệu quả các danh mục công trình, dự án đã được phê duyệt. Thực hiện cơ cấu lại từng ngành, lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thị trường trong nước và hội nhập quốc tế. Phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của TP Cần Thơ trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, loại bỏ rào cản bất hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động cho doanh nghiệp. Quan tâm đổi mới, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào thành phố... nhằm chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư trên địa bàn trong năm 2018. 

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết