05/12/2016 - 21:09

Quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu

Các khu công nghiệp trên địa bàn hiện có 222 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.586 triệu USD, trong đó vốn đầu tư đã thực hiện chiếm 58,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) trong 11 tháng ước tăng 8,9% so với cùng kỳ, các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố đều tăng. Các hoạt động thương mại nội địa, du lịch cũng duy trì được mức tăng trưởng khá cao so cùng kỳ và vượt so với kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng qua ước thực hiện 87.564,9 tỉ đồng, vượt 8,2% kế hoạch, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 1.626 tỉ đồng, vượt 16% so với kế hoạch, tăng 1% so cùng kỳ. Thành phố đón 1,6 triệu lượt khách lưu trú, vượt 9% kế hoạch và tăng 5% so với năm trước.

Sản xuất nông nghiệp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thành phố đã thu hoạch dứt điểm 75.467 ha lúa thu đông 2016, với năng suất ước đạt 5,22 tấn/ha, sản lượng thu hoạch 388.466 tấn, vượt 51,3% kế hoạch, tăng 14,5% so cùng kỳ. Lúa đông xuân 2016-2017 đã xuống giống được hơn 58.300 ha. Diện tích gieo trồng cây hằng năm 19.773 ha, vượt 44,6% so với kế hoạch. Đàn heo trên địa bàn thành phố đạt 148.790 con, vượt 18% kế hoạch, tăng 9,4% so cùng kỳ; đàn gia cầm hơn 1,9 triệu con, đạt 96% kế hoạch, tăng 5,9% so cùng kỳ…

Chia sẻ bài viết