16/11/2013 - 20:20

Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Báo Cần Thơ trích đăng một số quy định về ký quỹ trong quyết định này (chi tiết hơn truy cập http://cantho.gov.vn/vbpq/jsp/chitiet.jsp?code=32264&id=0).

Nguyên tắc chung:

Ký quỹ đầu tư là việc Chủ đầu tư dự án phải nộp một khoản tiền bảo đảm để thực hiện dự án đầu tư vào tài khoản của TP Cần Thơ mở tại Ngân hàng Thương mại, thể hiện cam kết đầu tư với thành phố; Chủ đầu tư sẽ được hoàn trả lại số tiền ký quỹ khi đã thực hiện được tiến độ dự án theo cam kết trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Việc thực hiện ký quỹ nhằm mục đích lựa chọn các Chủ đầu tư có thực lực về tài chính, có quyết tâm đầu tư và khuyến khích các Chủ đầu tư thực hiện nhanh các dự án. Việc quản lý và sử dụng số tiền ký quỹ thực hiện đầu tư dự án tịch thu từ nhà đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngân sách Nhà nước (ưu tiên sử dụng vào mục đích phúc lợi, an sinh xã hội ở nơi bị ảnh hưởng bởi dự án theo quyết định của UBND thành phố).

Ngoài việc thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, khi đăng ký đầu tư các chủ đầu tư phải có cam kết về tiến độ dự án và thực hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện dự án theo quy định này.

Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Từ ngày 11-11-2013, các nhà đầu tư dự án du lịch, dịch vụ; cao ốc văn phòng; nhà ở thương mại; khu đô thị, khu công nghiệp buộc phải ký quỹ theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND (trong ảnh giới thiệu quy hoạch chung TP Cần Thơ tại Nhà văn hóa Thiếu nhi TP Cần Thơ). Ảnh: Thiện khiêm 

Dự án đầu tư có sử dụng đất phải thực hiện ký quỹ, gồm: dự án du lịch, dịch vụ; cao ốc văn phòng; nhà ở thương mại; khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án khác theo Quyết định của UBND TP Cần Thơ.

Đối với các dự án có sử dụng đất đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, xin gia hạn thời gian thực hiện, chủ đầu tư phải có cam kết tiến độ và thực hiện ký quỹ theo quy định này để được xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Quy định này không áp dụng đối với: các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; các dự án thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; các dự án sử dụng đất do nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các dự án khác có quy định riêng về ký quỹ.

Quy định về ký quỹ:

Giá trị ký quỹ là 5% trên giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định trong giai đoạn xét chủ trương đầu tư hoặc gia hạn thực hiện dự án (đối với các dự án đã có chủ trương trước đây nhưng chưa ký quỹ), nhưng tối đa không quá 20 tỉ đồng.

Đối với các dự án không có chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì giá trị ký quỹ là 2% trên tổng mức đầu tư của dự án được xác định trong giai đoạn xét chủ trương đầu tư hoặc gia hạn thực hiện dự án (đối với các dự án đã có chủ trương trước đây nhưng chưa ký quỹ), nhưng tối đa không quá 20 tỉ đồng.

Chủ đầu tư phải nộp tiền ký quỹ trong vòng 30 ngày làm việc sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cho gia hạn thực hiện dự án. Quá thời hạn, nếu chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ, UBND thành phố sẽ thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

Hoàn trả tiền ký quỹ: Trường hợp chủ đầu tư tiến hành triển khai dự án theo đúng tiến độ, số tiền ký quỹ được hoàn trả cho chủ đầu tư theo tiến độ như sau: Hoàn trả 50% giá trị ký quỹ sau khi chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt 70% diện tích đất dự án và khởi công xây dựng công trình (dự án) theo đúng quy định. Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại sau khi dự án hoàn thành công tác đầu tư xây dựng dự án để chuyển sang giai đoạn kinh doanh, khai thác. Số tiền lãi gửi ngân hàng của số tiền ký quỹ được trả cho chủ đầu tư cùng với tiền ký quỹ. Trường hợp dự án không tiếp tục triển khai do yêu cầu của thành phố thì hoàn trả toàn bộ số tiền ký quỹ cho chủ đầu tư.

Xử lý vi phạm: Chủ đầu tư sẽ không được hoàn trả và nộp vào ngân sách số tiền ký quỹ. Đồng thời, chủ đầu tư bị thu hồi chủ trương đầu tư trong các trường hợp sau: Không tiến hành thực hiện các công việc theo văn bản cam kết đầu tư ban đầu và tiến độ quy định trong chủ trương đầu tư của UBND thành phố; chuyển nhượng dự án trái phép.

Trình tự thực hiện ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ:

Căn cứ vào chủ trương đầu tư hoặc gia hạn thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức tiền ký quỹ đến các chủ đầu tư đối với các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND TP Cần Thơ thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng thông báo mức tiền ký quỹ đến các chủ đầu tư đối với các dự án do Sở Xây dựng trình UBND TP Cần Thơ thuận chủ trương đầu tư. Căn cứ mức ký quỹ do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Xây dựng thông báo, chủ đầu tư trực tiếp nộp tiền ký quỹ vào tài khoản ký quỹ của Sở Tài chính TP Cần Thơ mở tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại và sao nộp chứng từ ký quỹ gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Xây dựng, kèm theo hồ sơ có liên quan.

Trách nhiệm các sở, ngành liên quan:

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố thuận chủ trương đầu tư, hướng dẫn thủ tục ký quỹ đầu tư cùng với các sở ngành chức năng kiểm tra giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xác định mức ký quỹ…

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố thuận chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện dự án và thông báo đến chủ đầu tư nộp tiền ký quỹ theo quy định này đối với các dự án thuộc lĩnh vực do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý... Định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quy định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án khi đăng ký đầu tư hoặc gia hạn thực hiện dự án để làm cơ sở cho các sở ban ngành xác định mức ký quỹ trong giai đoạn xét chủ trương đầu tư hoặc thời gian gia hạn thực hiện dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung và tiến độ đã đăng ký, thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định; nếu thực hiện không đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết sẽ xử lý theo các nội dung quy định trên đây và các quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 và thay thế Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 5-11-2012 của UBND TP Cần Thơ về việc quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP Cần Thơ.

T.K (lược ghi)

Chia sẻ bài viết