31/08/2020 - 06:05

Phong Điền vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 

Dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 của huyện Phong Điền. Song, với quyết tâm cao, Phong Điền đã và đang tích cực khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương.

Người nộp thuế thực hiện thủ tục tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền.

Người nộp thuế thực hiện thủ tục tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền.

Năm 2020, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn là 98,26 tỉ đồng, tăng gần 50% so với dự toán năm 2019. Tính đến ngày 24-8-2020, Phong Điền thực hiện thu ngân sách trên địa bàn là 71,73 tỉ đồng, đạt 73% dự toán, giảm 4,6% so với cùng kỳ. Điều đáng ghi nhận là có một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 104% dự toán; tiền sử dụng đất đạt 164,3% dự toán; phí - lệ phí đạt 79,5% dự toán.

Để đạt kết quả trên, ông Nguyễn Thanh Trực, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền, cho biết: Năm nay nhiệm vụ thu ngân sách ở huyện tăng cao, thêm vào đó, dịch COVID-19 tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân. Ngay từ đầu năm, Phong Điền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách đối với từng sắc thuế, từng lĩnh vực, địa bàn. Đặc biệt tập trung thu thuế môn bài, thu tiền sử dụng đất, các khoản nợ đọng thuế. Huyện quan tâm công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, bảo đảm tuyên truyền đúng chế độ, chính sách và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc giải đáp các vướng mắc phát sinh; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo quy định. Đồng thời đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ chuyển từ năm 2019 sang năm 2020. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, kê khai thuế, lập bộ thuế; theo dõi đầy đủ, kịp thời đối tượng, nguồn thu trên địa bàn…

Nhìn chung, kết quả thu ngân sách 8 tháng năm 2020 của Phong Điền cơ bản đảm bảo tiến độ chung. Tuy nhiên, xét từng nguồn, một số sắc thuế có số thu còn đạt thấp so với dự toán như: lệ phí trước bạ đạt 46,5%; thuế giá trị gia tăng đạt 45,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 46,2%...  Nguyên nhân của việc giảm số thu ngân sách nói trên là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn bị ngưng trệ. Nhất là các hoạt động du lịch của địa phương, lượng khách đến tham quan giảm mạnh so với cùng kỳ. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28-6-2020 của Chính phủ tác động đến nguồn thu lệ phí trước bạ trên địa bàn…

Hiện nay, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Theo đó, kinh tế huyện Phong Điền nói riêng, TP Cần Thơ nói chung có những chuyển biến tích cực. Song, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ngành Thuế huyện. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, ông Nguyễn Thanh Trực, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền, cho biết: Chi cục tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, đánh giá, phân tích dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Qua đó, làm rõ những nguồn thu còn thất thoát, các nguồn thu còn tiềm năng để đề ra các giải pháp cụ thể, kiến nghị với các ngành, tạo sự đồng thuận trong phối hợp thực hiện. Để bù đắp khoản hụt thu do ảnh hưởng dịch COVID-19, huyện chú trọng khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Nhất là thu thuế từ hoạt động xây dựng vãng lai, xây dựng trong dân. Chi cục tham mưu UBND huyện Phong Điền đẩy mạnh giải ngân một số công trình xây dựng trên địa bàn, tạo nguồn ngân sách. Bên cạnh đó, ngành Thuế vận động các hộ ghi nợ tiền sử dụng đất sớm thực hiện nghĩa vụ thuế; vận động người dân thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn lên đất ở; theo dõi, kịp thời đưa các hộ kinh doanh mới phát sinh vào lập bộ…

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách địa phương năm 2020 của huyện. Hiện nay, huyện tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Cùng với đó, theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn. Huyện chỉ đạo Chi cục Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai hóa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về thu nộp ngân sách…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết