06/06/2021 - 10:30

Nhắm mắt là... 

TỊNH BÌNH

 

Nhắm mắt là tiếng chim

Ríu ran khu vườn mộng

Long lanh chùm cổ tích

Bầy trẻ chuỗi cười trong...

 

Nhắm mắt là gió lộng

Mơ hồ trên lối thu

Nhặt đầy tay sương khói

Vầng trăng xưa biệt mù

 

Nhắm mắt là mây trắng

Dạo chơi cuối trời hồng

Lặng lòng im muôn sóng

Đã tan vào hư không...

 

Nhắm mắt là bừng thức

Vô tận phía cuối đường

Hoa thơm và cỏ biếc

Dẫn lối về yêu thương...

Chia sẻ bài viết