30/08/2016 - 21:07

NINH KIỀU

NÂNG TẦM ĐÔ THỊ TRUNG TÂM

Tháng 9-2013, UBND thành phố ban hành Quyết định 2790/QĐ-UBND "Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ" (gọi tắt là Quyết định 2790). Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định này, công tác xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ, kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển, từng bước hình thành trung tâm thương mại, tài chính, giáo dục, y tế của thành phố. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Ninh Kiều tiếp tục giữ vững mục tiêu trở thành đô thị trung tâm của thành phố, phát triển năng động và hiện đại trong giai đoạn 2016-2020.

* Đô thị khởi sắc

Qua 3 năm thực hiện Quyết định 2790 (2013-2015), các sở ngành và UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức thực hiện và hoàn thành 36/47 đầu công việc được giao. Các chỉ tiêu cơ bản của quận đạt so với kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 19,45%, GDP bình quân đầu người đạt 4.423 USD. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 giảm còn 0,76%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng hằng năm với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 là 22.600 tỉ đồng, đạt hơn 161% so với kế hoạch. Hạ tầng giao thông phát triển với nhiều tuyến đường trục chính đô thị qua địa bàn được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng. Ninh Kiều không chỉ là nơi tập trung các trung tâm thương mại quy mô lớn, các chợ đầu mối của thành phố mà còn có hệ thống cơ sở dịch vụ-thương mại phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là nơi tập trung hàng loạt ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn. Dịch vụ y tế, giáo dục phát triển mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hằng năm, quận Ninh Kiều dành 26% dự toán chi thường xuyên từ ngân sách quận cho công tác kiến thiết đô thị, sự nghiệp môi trường và duy trì thực hiện tốt chủ đề "Trật tự, kỷ cương đô thị", góp phần đưa diện mạo đô thị Ninh Kiều ngày càng khởi sắc.

Đô thị Ninh Kiều ngày càng khang trang, hiện đại góp phần thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư. 

Trong quá trình thực hiện Quyết định 2790, bên cạnh những kết quả đạt được, Ninh Kiều vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đô thị của quận còn chậm, chưa mang tính định hướng cho đầu tư phát triển, chưa khai thác phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về quy hoạch để thu hút đầu tư. Theo ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thời gian qua, tuy kết cấu hạ tầng của Ninh Kiều được quan tâm đầu tư phát triển, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh theo các mục tiêu đề ra. Chưa có nhiều các công trình mang tính biểu tượng, đặc trưng, điểm nhấn để thu hút du lịch. Tuy hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, tài chính, y tế, giáo dục nhưng quy mô chưa xứng tầm, chưa khai thác hết tiềm năng phát triển kinh tế của quận. Tình hình phạm pháp hình sự, các loại tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp... Những khó khăn này cần được khắc phục, tháo gỡ trong giai đoạn 2016-2020 để Ninh Kiều từng bước khẳng định được vai trò, vị thế quận trung tâm của thành phố.

* Phát huy những lợi thế

Từ những kết quả đạt được, quận Ninh Kiều đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động và khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, thương mại dịch vụ, xây dựng, phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm TP Cần Thơ, là đô thị văn minh hiện đại... với các chức năng như: Trung tâm dịch vụ tài chính, trung tâm thương mại lớn và hiện đại; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm y tế chất lượng cao, trung tâm khoa học công nghệ cho thành phố, điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, theo tính toán, để thực hiện nhiệm vụ là đô thị trung tâm thành phố, giai đoạn 2016-2020 nhu cầu vốn huy động toàn xã hội của Ninh Kiều khoảng 56.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư của thành phố. Về phía quận Ninh Kiều cần quan tâm triển khai và vận dụng linh hoạt các lợi thế về vị trí, kết cấu hạ tầng kết nối sẵn có, nguồn nhân lực, Quyết định 07/2014/QĐ-UBND "Về hỗ trợ đầu tư", Quyết định 2148/2015/QĐ-UBND "Về ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa" của UBND thành phố. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách như vốn FDI, vốn từ các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác công tư, xã hội hóa...

Theo các sở, ngành hữu quan, Ninh Kiều cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch đô thị để khai thác được những lợi thế và tiềm năng sẵn có, hướng đến phát triển nhanh và bền vững. Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng, chia sẻ: Trong định hướng quy hoạch phân khu, Ninh Kiều phải chú trọng khai thác tối đa lợi thế về vị trí trung tâm vùng, địa danh lịch sử và văn hóa đặc thù, những giá trị về cảnh quan và địa hình tự nhiên cũng như thành quả phát triển kết cấu hạ tầng trong những năm qua. Cần thông qua công tác quy hoạch để có hướng giải quyết các vấn đề cơ bản của đô thị đang có tốc độ đô thị hóa nhanh về nhà ở, kết cấu hạ tầng và dịch vụ đô thị. Tiếp thu và lồng ghép các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh vào từng hoạt động của đô thị để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, khẳng định: Để đưa Ninh Kiều trở thành quận đô thị trung tâm của thành phố mang dáng dấp văn minh và hiện đại, vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, việc xây dựng quận Ninh Kiều thành đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp, giữ gìn trật tự, kỷ cương đô thị là nhiệm vụ không bao giờ lạc hậu gắn với phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại. Thành phố chấp thuận đề nghị của quận về việc nghiên cứu xây dựng và bổ sung danh mục về các chương trình, dự án để thực hiện các mục tiêu đề ra của Nghị quyết 05 của Thành ủy Cần Thơ về Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ và Quyết định 2790. Theo đó, cần phân công, phân cấp rõ ràng vai trò của quận và các sở, ngành hữu quan trong thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và danh mục các chương trình dự án đầu tư. Phải xác định nguồn lực và có biện pháp chỉ đạo cụ thể để thực hiện các danh mục công việc cụ thể.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết