05/02/2015 - 21:45

EVNSPC PC CẦN THƠ

Nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh

Năm 2014, Công ty Điện lực TP Cần Thơ (EVNSPC PC Cần Thơ) hoàn thành, vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu năm 2014 do Tổng Công ty giao, đảm bảo điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn quản lý. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, năm 2015, EVNSPC PC Cần Thơ định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đưa công ty phát triển bền vững.

Hoàn thành các chỉ tiêu

Theo EVNSPC PC Cần Thơ, TP Cần Thơ có 85/85 phường, xã có điện với tổng số hộ là 299.942 hộ, đạt 99,85%. Trong năm 2014, công ty đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn quản lý. Năm 2014, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 1,663 tỉ kWh, tăng 5,36%, đạt 101,13% kế hoạch năm 2014; doanh thu gần 2.550 tỉ đồng, tăng 7,29% so với năm 2013. Song song đó, EVNSPC PC Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp giảm tổn thất điện năng về mặt kỹ thuật và kinh doanh như: điều hòa phụ tải các trạm biến áp trung gian, giữa các phát tuyến, điều chỉnh điện áp đầu phát tuyến, đầu nguồn, cân pha đường dây trung thế và hạ thế, cấy mới trạm biến áp nhằm giảm bán kinh cung cấp điện, bù vô công… Qua đó, góp phần giảm tổn thất điện năng trên địa bàn còn 4,45%, thấp hơn 0,05% so với kế hoạch đề ra.

 EVNSPC PC Cần Thơ luôn nỗ lực nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện với chất lượng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn do công ty quản lý.

Trong công tác điều hành sản xuất, Ban lãnh đạo công ty luôn tính toán đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo được các chỉ tiêu quan trọng như: tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận và giảm các chi phí cho công ty. Công ty còn từng bước cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn tiếp nhận từ các tổ điện và hợp tác xã giúp người dân ở khu vực nông thôn sử dụng điện an toàn, đảm bảo chất lượng và hưởng giá điện theo qui định của nhà nước. Đồng thời, công ty tự thiết kế và thi công tất cả các công trình điện. Các điện lực quận/huyện đều thi công ít nhất một công trình sửa chữa lớn và một công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn mình quản lý.

Mặc dù bị ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá bán điện (từ ngày 1-6-2014) EVNSPC PC Cần Thơ bằng nhiều giải pháp như: củng cố công tác dịch vụ khách hàng, áp đúng giá bán điện cho khách hàng, triển khai lắp đặt hệ thống đo ghi từ xa,… đã giúp giá bán bình quân của công ty thực hiện vượt kế hoạch của tổng công ty giao, với giá bán điện bình quân 1.533,22 đồng/kWh, tăng 28,18 đồng/kWh so cùng kỳ và tăng 7,22 đồng so với kế hoạch SPC giao. Năm 2014, công ty tiết kiệm đạt 40,59 triệu kWh, tương ứng 2,48% sản lượng điện thương phẩm thực hiện, tiết kiệm được 2,1% và vượt 0,38% so với kế hoạch được giao. Công tác dịch vụ khách hàng được chú trọng, EVNSPC PC Cần Thơ duy trì và làm tốt công tác giải quyết nhu cầu cấp điện, sửa chữa điện, giải quyết thắc mắc khiếu nại kịp thời và đầy đủ cho khách hàng. Theo đó, tất cả các cán bộ công nhân viên tại các Điện lực đều được quán triệt việc chú trọng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ theo phương châm 3 dễ cho khách hàng: dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát các nghiệp vụ của ngành điện. Công tác kiểm tra an toàn điện, tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện, quản lý kỹ thuật, an toàn, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đào tạo nhân lực… cũng được đẩy mạnh và thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc EVNSPC PC Cần Thơ, cho biết: Bên cạnh những thành quả đạt được trong năm, công ty vẫn còn những hạn chế như: Tỷ lệ tổn thất điện năng tuy thấp nhưng bấp bênh, không ổn định; công tác giải phóng mặt bằng để thi công lưới điện một số nơi vẫn còn gặp khó khăn do dân cản trở thi công dẫn đến chậm tiến độ; công tác đầu tư xây dựng còn vướng mắc do việc triển khai chủ trương các bộ, ngành trung ương chưa đồng bộ. Tại các điện lực quận/huyện chưa kịp thời xử lý và giải quyết trả lời nhanh các yêu cầu, các thắc mắc, khiếu nại để giải tỏa kịp thời các bức xúc cho khách hàng cũng như chưa chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn trong việc thông tin tuyên truyền về tình hình cung cấp điện, sử dụng điện; các trạm biến áp trung gian 110/22kV chưa hoàn thành kịp gây khó khăn trong công tác chống tổn thất, khiến các chỉ tiêu tổn thất bấp bênh...

Nỗ lực cung ứng điện

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, mục tiêu hoạt động năm 2015, EVNSPC PC Cần Thơ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện với chất lượng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn do công ty quản lý với sản lượng điện thương phẩm dự kiến 1,746 tỉ kWh, tăng 5% so với năm 2014. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhu cầu phụ tải, vận hành an toàn các đường dây và trạm biến áp. Đồng thời, công tác dịch vụ khách hàng, tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án, công trình điện cũng được nâng cao nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng nhanh và an toàn nhất.

Năm 2015, trước những khó khăn, thách thức đặt ra, toàn thể cán bộ viên chức của EVNSPC PC Cần Thơ nỗ lực hoàn thành kế hoạch, như: chỉ tiêu tiết kiệm điện thương phẩm ở mức 2,1%; nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ tổn thất điện năng theo lộ trình đã được phê duyệt và giảm các chỉ số tin cậy xuống mức thấp hơn nữa, nhất là thời gian mất điện do công tác và phấn đấu tăng năng suất lao động từ 7-12% so với năm 2014; phấn đấu giảm các chỉ số độ tin cậy xuống mức thấp, nhất là thời gian mất điện do công tác; phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu số hộ dân có điện đạt tỷ lệ 99,87%... Bên cạnh đó, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân lực cũng được chú trọng. Đẩy mạnh công tác nâng cao quản trị doanh nghiệp, nâng cao văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản về quản trị doanh nghiệp, văn hóa ứng xử tại tất cả các đơn vị trong toàn công ty nhằm đưa công ty phát triển bền vững.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết