28/02/2021 - 13:00

Mưa xuân 

Võ Ngột

Ban mai cởi giấc mơ hoa
cây thay mốt áo
như là đang yêu
 
Cây cầu bóng đổ liêu xiêu
dòng sông chải tóc để chiều ngẩn ngơ
Ngõ xưa hoa bưởi đợi chờ
hương cau mắc kẹt trong bờ tre gai
 
Khúc mưa dạo nhạc không lời
giọt bay giọt ngã
đầu hồi góc sân
 
Giấc chiêm bao cũng bật mầm
ngoài vườn cây mận
tần ngần nở hoa
 
Xui tôi trẻ lại đừng già
cứ tung tẩy cứ điệu đà
mưa xuân.

Chia sẻ bài viết