11/09/2022 - 13:49

Mặc định chiều là để nhớ thương

Thụy Quân

 

Giọt mưa nào vốn liếng đôi mi

đọng trên mắt người đi mùa cưới

giọt mưa nào ru chiều diệu vợi

nhỏ thành dòng không nói sông trôi

 

Giọt mưa nào vốn liếng cho tôi

đời lặng lẽ như chiều lặng lẽ

tóc em bay đôi làn xước nhẹ

xước qua miền trống vắng xa xôi

 

Giọt rơi nào trong mắt em tôi

men hoa chúc rượu nồng cay khẽ

tan về đâu hồ thu nhè nhẹ

để lưng chừng sóng sánh lên môi

 

Một xưa nào vốn liếng chia phôi

em bỏ lại phố phường hoang vắng

cho một người đi trong im ắng

lối về xưa chẳng bóng hình nhau

 

Giọt mưa nào vốn liếng niềm đau

nghe lạc về miền xa vời vợi

lướt qua nhau và không chờ đợi

mặc định chiều là để nhớ thương

 

Gặp chi rồi tóc biết tơ vương

đời trải lụa dìu em bến mộng

và nghe mình chợt thành cơn sóng

đợi một ngày bạc trắng ngoài khơi...

Chia sẻ bài viết