09/09/2018 - 07:02

Lạc quan về thị trường vốn cuối năm

Mặc dù thị trường tiền tệ, tín dụng trong các tháng đầu năm chịu nhiều sức ép từ tỷ giá và lãi suất thế giới, nhưng sự điều hành linh hoạt các chính sách tiền tệ, tài khóa đã giữ được sự ổn định, tín dụng tăng trưởng hợp lý. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tín dụng 8 tháng đầu năm 2018 cả nước tăng 8,18% so đầu năm. So với mục tiêu đề ra năm 2018 chỉ mới hơn nửa chặng đường (kế hoạch là 17%), dư địa tăng trưởng tín dụng vẫn còn. Các tháng cuối năm, nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng mạnh, để phục vụ nhu cầu sản xuất, cung ứng cho tiêu dùng cuối năm, lễ, Tết nên nhiều kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng cuối năm.

Thêm vào đó, những dự báo lạc quan về tình hình kinh tế- xã hội năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng là cơ sở để thêm niềm tin vào thị trường tín dụng. Dự báo năm 2018, trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội giao, dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch. Theo đó, tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6,7%. Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm khoảng 3,3%; khu vực công nghiệp xây dựng khoảng 7,59%; khu vực dịch vụ 7,35%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.540 USD/người, tăng 6,3% so với năm 2017... Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng thị trường tiêu dùng nội địa, xuất khẩu đang tốt lên sẽ củng cố niềm tin cho doanh nghiệp nỗ lực vượt khó; đồng thời thúc đẩy thị trường tín dụng tăng trưởng theo nhu cầu sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, hầu hết các tổ chức tín dụng (TCTD) đều nỗ lực đưa vốn vào sản xuất kinh doanh. Tại địa bàn TP Cần Thơ, hiện có 46 TCTD với 255 địa điểm có giao dịch ngân hàng. Theo NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, đến cuối tháng 8-2018, vốn huy động của các TCTD đạt khoảng 69.800 tỉ đồng, tăng 5,81% so với đầu năm, đáp ứng được 94,45% nguồn vốn cho vay. Trong đó, vốn huy động ngắn hạn chiếm 61,89%, vốn huy động trên 12 tháng chiếm 38,11%. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 8-2018, đạt khoảng 73.900 tỉ đồng, tăng 9,37% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 54,94%, dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 45,06% tổng dư nợ cho vay.

So với đầu tháng 8-2018, dư nợ cho vay của 5 lĩnh vực ưu tiên đến cuối tháng 8-2018 đều tăng. Cụ thể: dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 26.300 tỉ đồng, tăng 0,95%; cho vay xuất khẩu 11.200 tỉ đồng, tăng 2,58%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 17.400 tỉ đồng, tăng 1,57%; cho vay công nghiệp hỗ trợ 100 tỉ đồng, tăng 14,94%; dư nợ cho vay nuôi trồng, chế biến cá tra 4.800 tỉ đồng, tăng 3,56%; dư nợ cho vay thu mua lúa, gạo 7.500 tỉ đồng, tăng 2,88% so đầu tháng. Mặt bằng lãi suất cho vay ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa 6,5%/năm; lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến đối với ngắn hạn từ 7,0% - 9,0%/năm; trung, dài hạn từ 9,0% -11%/năm.

Theo lãnh đạo NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, sự chủ động của các TCTD trong việc kết nối với doanh nghiệp để đẩy dòng vốn ra thị trường đã thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống. Kết nối cung cầu tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp được các TCTD chú trọng thực hiện, không phát sinh các khiếu nại của khách hàng liên quan đến hoạt động vay vốn. Chi nhánh cũng tiếp tục giám sát việc thực hiện cơ cấu lại nợ và các giải pháp xử lý nợ xấu của các TCTD, đảm bảo thanh khoản ngân hàng. Các TCTD cũng kỳ vọng vào chất lượng tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống, nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh ngành ngân hàng năm nay.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết