17/05/2022 - 19:37

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ 

(CT) - Ngày 17-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động KH&CN.

Lãnh đạo Sở KH&CN và Liên hiệp các Hội KH&KT TP Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp hoạt động KH&CN.

Nội dung ký kết giữa lãnh đạo Sở KH&CN và Liên hiệp các Hội KH&KT TP Cần Thơ xoay quanh các vấn đề trọng tâm: vận động, tập hợp trí thức; tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về KH&CN; thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức các hội thi, cuộc thi, sự kiện KH&CN; tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam, vận động và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu. Sự phối hợp giữa hai đơn vị nhằm hướng đến mục đích tăng cường các hoạt động truyền thông, cập nhật kiến thức KH&CN, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN. Ðồng thời, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo KH&CN trên địa bàn thành phố thông qua việc tổ chức Hội thi Sáng tạo KH&KT; giải thưởng KH&CN; phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Trong nội dung ký kết giữa Liên hiệp các Hội KH&KT và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, lãnh đạo hai đơn vị mong muốn phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ cán bộ KH&CN, góp phần cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm trong nông nghiệp, ứng dụng và chuyển giao những KH&KT tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Ðồng thời, xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó ứng dụng những tiến bộ KH&KT. Các nội dung ký kết gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho nông dân thực hiện kinh tế nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số; tăng cường hoạt động khuyến nông và ứng dụng tiến bộ KH&KT vào sản xuất; đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao tiến bộ KH&KT, công nghệ tiên tiến cho nông dân; xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mô hình giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học phục vụ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; nghiên cứu, ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và thị trường, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp cho người dân nông thôn...

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết