13/08/2020 - 11:00

Đồng Tháp

Khuyến khích trồng xoài cho trái rải vụ 

Hiện nay tổng diện tích trồng xoài ở Ðồng Tháp trên 10.000ha, nhưng đầu ra còn hạn chế, khó khăn trong tiêu thụ. Trước khó khăn này, ngành Nông nghiệp tỉnh Ðồng Tháp đã triển khai xây dựng nhiều điểm thực hành sản xuất xoài rải vụ theo hướng an toàn gắn với liên kết tiêu thụ cho nhà vườn. Từ năm 2015 đến nay, Ðồng Tháp đã thực hiện nhiều mô hình rải vụ xoài gắn với liên kết tiêu thụ; thực hành sản xuất rải vụ thu hoạch xoài theo hướng an toàn. Mô hình này mang lại hiệu quả cao cho nhà vườn trồng xoài.

Trồng xoài cho trái rải vụ bán giá cao hơn từ 8.000-10.000 đồng/kg so với mùa thuận.

Trồng xoài cho trái rải vụ bán giá cao hơn từ 8.000-10.000 đồng/kg so với mùa thuận.

Vì vậy những năm qua, diện tích xoài rải vụ của Ðồng Tháp không ngừng tăng lên. Năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 2.800ha thực hiện rải vụ, đến năm 2020 ước đạt khoảng 8.000ha, chiếm khoảng 80% tổng diện tích trồng xoài toàn tỉnh. Ông Trần Văn Tiệp, ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh có 8 công xoài, cho biết: Hơn 2 năm nay xử lý thuốc cho trái nghịch vụ đã khắc phục tình trạng “rộ mùa rớt giá”, giúp nhà vườn có lợi nhuận cao hơn. Xoài vụ nghịch giá bán cao hơn vụ thu hoạch rộ từ 8.000-10.000 đồng/kg, thu về 200-220 triệu đồng/ha/năm, trong khi xoài chính vụ chỉ khoảng 150-160 triệu đồng/ha/năm.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ðồng Tháp kết hợp với Trường Ðại học Cần Thơ thực hiện đề tài nghiên cứu tìm ra chất Uniconazonle thay thế cho Paclobutrazol để tạo mầm hoa và Thiourea để kích thích trổ hoa trên xoài, đây là tin vui cho người trồng xoài. Hiện giống xoài chủ lực của tỉnh Ðồng Tháp là xoài cát chu chiếm 70% diện tích, xoài cát Hòa Lộc chiếm 20% diện tích.

Tin, ảnh: LÊ VŨ

Chia sẻ bài viết