05/06/2023 - 08:24

IIP cả nước tăng 2,2% trong tháng 5-2023 

(CT) - Theo đánh giá của Tổng Cục Thống kê, sản xuất công nghiệp của cả nước trong tháng 5-2023 có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng 4-2023. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước.

Lao động làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Tri Việt, Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5-2023 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, IIP ước tính giảm 2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,1%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 2,5%, làm giảm 1,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 3,5%, làm giảm 0,5 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực 5 tháng đầu năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: đường kính tăng 31,1%; xăng, dầu tăng 13,5%; vải dệt từ sợi nhân tạo tăng 10,6%; phân hỗn hợp NPK tăng 9,2%... Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm gồm: ô tô giảm 24%; thép thanh, thép góc giảm 20,1%; điện thoại di động giảm 16,4...

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 5-2023 tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 4,8% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% và giảm 5,1%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và giảm 1,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và giảm 1,3%...

Tin, ảnh: CHI MAI

 

Chia sẻ bài viết