28/06/2022 - 20:28

Hơn 50% dân Úc có nguồn gốc nước ngoài 

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, kết quả tổng điều tra dân số Úc năm 2021, được công bố ngày 28-6, cho thấy nước này đã trở thành quốc gia có đa số người nhập cư với hơn 50% người dân được sinh ra ở nước ngoài hoặc có cha/mẹ là người nhập cư.

Một cửa hàng của người Ấn tại Úc.

Kể từ năm 2017, Úc đã có thêm hơn 1 triệu cư dân mới, trong đó có 51% người có nguồn gốc nước ngoài. Cơ cấu dân số của quốc gia này cũng có sự thay đổi đáng kể, thể hiện qua việc Ấn Ðộ vượt Trung Quốc và New Zealand trở thành một trong 3 quốc gia có số dân nhập cư vào Úc nhiều nhất trong vòng 5 năm, chỉ sau Anh. Khoảng 220.000 người sinh ra ở Ấn Ðộ đã trở thành cư dân Úc tính từ năm 2016 đến 2021.

Hiện có 5,5 triệu người Úc, chiếm gần 21% dân số, sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh tại nhà. Trong đó, khoảng 850.000 người không nói tốt hoặc hoàn toàn không biết tiếng Anh. Tiếng Trung Quốc vẫn là ngôn ngữ phổ biến thứ hai tại Úc, sau tiếng Anh. Tiếp theo là tiếng Arab và tiếng Punjabi (Ấn Ðộ).

Cuộc tổng điều tra dân số 5 năm thực hiện một lần của Úc là thước đo quan trọng, cho thấy bức tranh đang dần thay đổi của một đất nước đa văn hóa. Ðặc biệt, cuộc điều tra mới đây nhất được xem là rất đáng chú ý, khi quốc gia lớn nhất châu Ðại Dương vừa trải qua một giai đoạn tiếp nhận người nhập cư thấp nhất trong nhiều năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

DIỆU LINH

Chia sẻ bài viết