19/12/2008 - 08:12

Hội thảo quốc tế “Căn cứ địa Sầm Nưa- Biểu tượng đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào”

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 18-12, tại Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Căn cứ địa Sầm Nưa- Biểu tượng đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào” với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ Việt Nam và Lào. Đồng chí Phăn-đuông-chít Vông-xả, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào và đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Xi-xa-vạt nêu rõ hội thảo lần này nhằm ôn lại truyền thống đoàn kết chiến đấu và phát huy truyền thống đoàn kết hai nước Việt - Lào; là cơ hội để giáo dục, tuyên truyền và giúp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu biết cội nguồn của tình đoàn kết Việt- Lào và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết vĩ đại này để thực hiện nghĩa vụ giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh trải qua các giai đoạn cách mạng chiến đấu chống thực dân và đế quốc xâm lược, Sầm Nưa đã trở thành căn cứ cách mạng nổi tiếng của Lào, là biểu tượng của tình đoàn kết và liên minh chiến đấu Việt-Lào. Nhiều cán bộ, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân và bộ đội Lào chiến đấu cực kỳ anh dũng và ngã xuống trên mảnh đất này. Cuộc hội thảo và những hoạt động trong dịp này là một biểu hiện cụ thể về sự tôn vinh và tri ân đối với nhân dân Sầm Nưa, đối với các đồng chí lãnh đạo lão thành, các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam và Lào về những đóng góp to lớn đối với cách mạng Lào và việc xây đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Hàng chục tham luận tại hội thảo đều tập trung phân tích làm rõ vị trí quan trọng và ý nghĩa lịch sử to lớn của Khu Căn cứ địa cách mạng Sầm Nưa - thủ đô kháng chiến của Cách mạng Lào trong 30 năm đấu tranh chống kẻ thù xâm lược (1945-1975), nơi hội tụ tinh thần yêu nước và cách mạng của nhân dân các bộ tộc Lào, nơi thắm đượm tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân hai nước Việt - Lào, đồng thời, khẳng định truyền thống lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt - Lào, coi đây là tài sản quý báu góp phần giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chia sẻ bài viết